Vlamingen willen zuivere lucht en groene landschappen

Uit een burgerbevraging van het Departement Leefmilieu blijkt dat de doorsnee Vlaming zich het meest bekommert om een goede luchtkwaliteit en groen in de buurt. Vooral het drukke verkeer leidt volgens Vlamingen tot een lagere milieukwaliteit. Hoewel we op dit moment nog vrij tevreden zijn over het groen in de buurt - en dan vooral over de eigen tuin - is het verdwijnen van groen en natuur de grootste zorg voor de toekomst. Vlamingen willen dat de betonnering stopt, zodat ook onze kinderen en kleinkinderen nog buiten kunnen spelen.

Kernversterking als oplossing

Met de bevolkingsgroei in het achterhoofd geven de onderzoekers een verdichting van de woonomgeving mee als belangrijkste beleidsaanbeveling. Door nieuwe woningen te concentreren in stads- en dorpskernen kan de auto-afhankelijkheid afnemen en blijft er tegelijk meer open ruimte over voor natuur en groen. Het onderzoek toont evenwel aan dat appartementsblokken zelden geapprecieerd worden in het straatbeeld. We moeten dus nadenken over verdichting “a la flamande”, met minder vrijstaande villa’s en meer rijwoningen, en vooral ruimte voor een eigen tuin.

> Het onderzoek

Luchtkwaliteit Bouwshift