Vleespromotie is geen boodschap van openbaar nut | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Vleespromotie is geen boodschap van openbaar nut

Freek Verdonckt

donderdag 27 november 2014

Steeds meer mensen zetten vraagtekens bij de tv-spotjes van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM). Die spotjes promoten het eten van vlees en worden uitgezonden als ‘Boodschap van Algemeen Nut’. Voedings- en milieuwetenschappers zijn het er immers over eens: we moeten minder vlees eten als we de stijging van hart- en vaatziekten willen afremmen en we de klimaatopwarming onder controle willen houden. 

EVA vzw lanceerde vorige week een petitie die de bevoegde ministers Gatz (media), Vandeurzen (gezondheid) en Schauvliege (leefmilieu en landbouw) oproept om het beleid rond dergelijke promotiespotjes te herbekijken. De openbare omroep zou deze reclame niet meer mogen verpakken als Boodschappen van Algemeen Nut en tegen een voordeeltarief op de buis brengen. 

Wij steunen de oproep van EVA net zoals Greenpeace, WWF en Oxfam. Daarnaast bevinden zich verschillende voedingsspecialisten, wetenschappers (zie ook het opiniestuk van Eos magazine) en bioboeren onder de 10.000 ondertekenaars. 

Wij vinden dat de Vlaamse overheid met VLAM niet louter een marketingbeleid mag voeren aangestuurd door de sector, maar moet haar communicatie consequent richten op het stimuleren van een gezond en duurzaam voedingspatroon.

Het VLAM is een verzelfstandigd agentschap onder de bevoegdheid van de minister van landbouw. 30% van de middelen komen van de overheid, het andere deel wordt door de sectorfederaties gedragen. In 2014 gaat ruim de helft (9,4 miljoen euro) van de promotiebudgetten naar reclamecampagnes voor vlees- en zuivelproducten. De consument krijgt hiervoor een door de overheid ondertekende voorlichting over voedsel waarin een onmiskenbare focus op dierlijke producten ligt, terwijl diezelfde overheid beter een campagne zou starten die vraagt om het met wat minder vlees te doen. 

Terwijl we op de openbare omroep spotjes zouden verwachten die consumenten aanmoedigen vleesgebruik te matigen, krijgen we nu reclame te zien waarin de kwaliteiten van vlees worden bejubeld. Communicatie die ons moet aanmoedigen om ook gevarieerd te eten wordt daarbij zo subtiel gebracht - en met beeldspraak doorspekt - waardoor elke oprechte overtuiging ontbreekt.  U kent de quote van de slagerszoon wel, die met een blaadje peterselie tussen de vingers het laatste spotje van VLAM afsluit: ‘Vlees is zò voedzaam dat ik het niet altijd moet eten, en gerust eens kan afwisselen met  een slaatje of zo. Maar dat moet mijne pa niet weten, hé (knipoog).