Voedselprijzen schieten de hoogte in door wijzigend klimaat | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Voedselprijzen schieten de hoogte in door wijzigend klimaat

Sara Van Dyck en Linn Dumez

dinsdag 11 januari 2011

Mislukte oogsten tengevolge van extreme weersomstandigheden over de hele wereld, zorgden ervoor dat de voedselprijzen in december vorig jaar een ongeziene recordhoogte bereikten. Dit blijkt uit de voedselprijzenindex van de wereldvoedselorganisatie FAO. De prijs van graan bijvoorbeeld steeg de voorbije herfst spectaculair, De wereldwijde graanproductie viel sterk terug door de bosbranden in Rusland, de hittegolven in Australië en de overstromingen in Pakistan.

Niemand kan bewijzen dat de extreme weerfenomenen, zoals de overstromingen in Pakistan en de bosbranden in Rusland vorig jaar, een rechtstreekse link hebben met de klimaatverandering. Maar, wat wel zeker is, is dat we ons in de toekomst meer en meer aan extreme weerfenomenen mogen verwachten. We bevinden ons dan ook op een kritisch kantelpunt. Bovendien dreigt het vooruitzicht van stijgende olieprijzen nog zout in de wonde te strooien. Het produceren van voedsel vraagt immers veel energie, via meststoffen, pesticiden, tractoren, verwerking van voedsel, enz. Zo lang er niets gedaan wordt aan de oorzaken van honger en klimaatverandering, dreigt de globale voedselzekerheid verder ondermijnd te worden. Enkel een multifunctionele, agro-ecologische landbouw kan wereldwijd een antwoord bieden op de stijgende voedselvraag en een robuuste voedselproductie garanderen.