Voetbalstadion Brugge goedgekeurd in overstromingsgebied

Vorige week keurde de Vlaamse regering het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van het stedelijk gebied Brugge goed. Belangrijkste minpunt is dat de inplanting van een nieuw voetbalstadion, gecombineerd met kantoren en winkels, werd goedgekeurd.  De Vlaamse Commissie Ruimtelijke Ordening bracht hier nochtans een negatief advies over uit, omwille van de negatieve milieueffecten, de overstromingsgevoeligheid van deze zone en het ontbreken van een mobiliteitsvisie voor dit gebied. De zone voor het nieuwe stadion is gelegen in het Chartreusegebied, aan de snelweg buiten de stad. Het toegelaten aantal kantoren werd weliswaar gehalveerd (max. 75.000 m² in plaats van 150.000 m²) en er wordt enkel nog kleinhandel en geen groothandel toegelaten. Toch blijft het een gemiste kans dat niet gekozen is voor een opwaardering van het Jan Breydelstadion. Volgens een onderzoek in opdracht van de Vlaamse Bouwmeester is het perfect mogelijk om het bestaande stadion uit te bouwen tot 40.000 zitplaatsen. De bouwmeester zag ook mogelijkheid tot combinaties met commerciële activiteiten. De integratie in het stedelijk gebied maakt het mogelijk om de opwaardering van het stadion te gebruiken als hefboom voor een bredere stedelijke vernieuwing. Maar onze regering maakt dus een andere keuze. En zo zien we een steeds verdere verloedering van zowel onze stadskernen als onze open ruimte.

Dit ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt om het stedelijk gebied te versterken, in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Het voorziet in bijkomende ruimte voor woningbouw, economische activiteiten en groene zones in het ruime stedelijk gebied. Op zich is het dus een goede zaak dat dergelijk plan wordt opgemaakt.

Toch werden honderden bezwaren ingediend, ook door Bond Beter Leefmilieu en diverse verenigingen uit de regio (WMF, JNM, Natuurpunt-afdelingen, Witte Pion,…). Dit vooral omwille van de vele stedenbouwkundige ontwikkelingen die voorzien worden in de periferie of randgemeenten ver van de stad. Dat dreigt ten koste te gaan van de open ruimte in de groene gordel rond de stad, zal de stad zelf verzwakken en zal bijkomende verkeersstromen veroorzaken. De Vlaamse regering heeft hier toch gedeeltelijk rekening mee gehouden. De belangrijkste aanpassing is dat het grootschalig bedrijventerrein ‘Jabbeke-West’ integraal is geschrapt, omwille van het verlies aan biologisch waardevolle gebieden en de aanzienlijke impact op landbouw.

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen