Vogelbescherming Nederlands stopt rechtszaak tegen verdieping Westerschelde

Vogelbescherming Nederland stopt de rechtszaak tegen de verdieping van de Westerschelde. Door deze rechtszaak was de verdieping eerder al geschorst, de uitspraak van de komende weken ging over de vernietiging van de vergunning – wat op zijn minst voor maanden extra vertraging in het dossier zou kunnen zorgen. Door de heisa die de schorsing veroorzaakte, besloot de Nederlandse regering wijselijk om dan toch de Hedwige-Prosperpolder te ontpolderen (300 van de 600 hectare te realiseren natuurgebied in Nederland).

Vogelbescherming Nederland geeft nu zijn verzet op tegen de uitvoering van de verdieping en kondigt aan via andere wegen stappen te zetten voor de verdere uitvoering van de rest van de natuuropgave. Daarmee toont de Nederlandse milieubeweging zijn goodwill tegenover Vlaanderen en de Antwerpse Haven. Tegelijkertijd wordt het Zeeuws bestuur de wacht aangezegd, omdat de huidige overheidsplannen (het Zeeuws pakket) voor het resterende natuurherstel ( 300 hectare) nauwelijks bijdragen aan het oplossen van de problemen waarmee de Scheldenatuur kampt.

 

Aan Vlaamse kant kampen we ondertussen met een ander probleem. Daar zijn de plannen (het geactualiseerde SIGMA-plan) wel goed, maar weigert de Vlaamse regering er budget voor vrij te maken. Hierdoor zal de Vlaamse regering zelf zijn engagementen uit de Scheldeverdragen niet nakomen, iets wat ze de Nederlandse regering altijd heeft verweten.

Natuurgebied