Voka, BBL en Mobiel 21 onderzoeken alternatieven voor bedrijfswagen

België is het land van de fiscaal aantrekkelijke bedrijfswagen. Of toch niet meer? Bedrijven, politici en middenveld zijn steeds meer op zoek naar even aantrekkelijke alternatieven. Voka Halle-Vilvoorde, Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Mobiel 21 slaan de handen in elkaar en starten vandaag met het project ‘Mobiliteitsbudget werkt’. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits steunt dit project.

De bedrijfswagen staat onder druk. Door groeiende milieu- en mobiliteitsproblemen gaan er steeds meer stemmen op voor even aantrekkelijke, maar meer duurzame alternatieven. Bij voorkeur kan een werknemer vrij beschikken over een ‘multimodaal mobiliteitsbudget’. Zo een budget kan een werknemer vrij spenderen aan een waaier van vervoersmogelijkheden, al dan niet in aanvulling op een bedrijfswagen.

Voka Halle-Vilvoorde, Bond Beter Leefmilieu en Mobiel 21 zullen onderzoeken en testen welke elementen een mobiliteitsbudget moet bevatten om succesvol te zijn. In de eerste plaats kijken ze naar voorbeelden in het binnen- en buitenland. Daarna zullen vijf bedrijven effectief de invoering van een mobiliteitsbudget testen. Voka Halle-Vilvoorde, BBL en Mobiel 21 zullen de vijf bedrijven gedurende de hele voorbereidings- en implementatiefase deskundig begeleiden. Het consortium zal een software-tool ontwikkelen om de bedrijven praktisch en administratief te ondersteunen. Achteraf identificeren en analyseren we succes- en faalfactoren. Een concreet draaiboek dat bedrijven toelaat zelf aan de slag te gaan met het mobiliteitsbudget, en een eindrapport met beleidsaanbevelingen, zullen het resultaat zijn van dit project.

In oktober volgend jaar wordt het project afgerond. De eerste praktijkresultaten mogen verwacht worden in het voorjaar van 2012. Het eindresultaat zal voorgesteld worden op een conferentie in september 2012.

Waarom is een mobiliteitsbudget nodig?

België is het land van de fiscaal aantrekkelijke bedrijfswagen. Voor een werkgever en werknemer is het een (fiscaal) interessante en administratief eenvoudige beloningsvorm. In ons land is het combineren van openbaar vervoer, fiets, auto, .. administratief niet eenvoudig, met een hoog autogebruik als gevolg. Zo gebruiken in België 68% van de werknemers de wagen voor hun woon-werkverplaatsingen.

BBL en Mobiel 21: “Vandaag kan je een bedrijfswagen moeilijk weigeren. Het is voor ondernemingen de manier om de mobiliteit van hun werknemers te garanderen én ze een aantrekkelijke verloning te bieden. Maar het staat in schril contrast met de huidige tendens naar flexibiliteit in het bedrijfsleven. Het project ‘Mobiliteitsbudget werkt’ effent het pad voor een volwaardig flexibel en duurzaam alternatief voor de bedrijfswagen.”

Mist België de trein?

Momenteel ontbreekt een eenduidig wettelijk kader voor de invoering van het mobiliteitsbudget in ons land. De fiscale gunstmaatregelen voor duurzame alternatieven als openbaar vervoer en de fiets bedreigen de fiscale poolpositie van de bedrijfswagen niet. Een financiële tegemoetkoming voor werknemers die een bedrijfswagen weigeren, is fiscaal oninteressant. Dat zou even zwaar belast worden als gewoon loon. België is immers ook het land van de zogeheten loonhandicap, met hoge fiscale lasten op arbeid voor werkgevers en werknemers.

Toch is er al wat beweging bij zowel overheid als de bedrijfswereld. Enkele grotere bedrijven startten al met een (bescheiden versie van) het mobiliteitsbudget, waarbij werknemers de vrijheid krijgen om te kiezen voor de bedrijfswagen of een alternatief (bijvoorbeeld een bedrijfswagen met beperkte tankkaart en een openbaar vervoer abonnement). Toch geven die bedrijven aan dat ze daarmee opereren in een fiscaal ‘grijze zone’.

Paul Hegge, algemeen directeur Voka Halle-Vilvoorde: “Alternatieven voor de bedrijfswagen moeten aantrekkelijk gemaakt worden voor zowel werkgevers als werknemers. Het multimodaal mobiliteitsbudget is mits een eenduidig en wettelijk kader en het herleiden van de administratie tot een minimum, de sleutel tot succes.”

Ook op vlak van de administratieve vereenvoudiging voor het beheer van een systeem van mobiliteitsbudget, worden de eerste stappen gezet. Hetzelfde vervoersbewijs voor alle vormen van openbaar vervoer met één enkele facturatie zou een welgekomen hulp betekenen. Met de MOBIB-chipkaart in Brussel kunnen trein en Brussels openbaar vervoer al worden gecombineerd en sinds kort ook Cambiowagens worden geopend. Recent kondigde minister Hilde Crevits aan dat De Lijn tegen 2014 een uniforme chipkaart zal invoeren. De chipkaart maakt het voor iedereen veel eenvoudiger om zich duurzaam te verplaatsen. Reizigers zullen in de toekomst niet langer een vervoerbewijs van elke maatschappij nodig hebben, maar één chipkaart zal volstaan. Eerste stappen in de goede richting.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits: “Het project ‘Mobiliteitsbudget werkt’ zorgt ervoor dat iedereen stil staat bij de manier waarop iemand zich verplaatst, bij de mobiliteit van een grote groep mensen op weg naar het werk. Zeven op tien van onze verplaatsingen zijn korter dan tien km, vier op de tien verplaatsingen liggen onder de drie km. De fiets en het openbaar vervoer zijn vaak goede alternatieven voor duurzame en veilige verplaatsingen. We streven er naar om voor de juiste verplaatsing het juiste vervoersmiddel te kiezen. Het mobiliteitsbudget biedt nieuwe mogelijkheden, ruimer dan de bedrijfsauto. Het mobiliteitsbudget zal leiden tot een creatief mobiel gedrag van zowel de werkgevers als de werknemers. Dat kan de mobiliteit in Vlaanderen alleen maar ten goede komen.”

Het project ‘Mobiliteitsbudget werkt’ zal de eerste praktische stappen en de goede intenties van bedrijven en politiek ondersteunen en versterken. Zo effent het project het pad voor een volwaardig alternatief voor de bedrijfswagen.

Interesse als proefbedrijf?

Mail naar mobiliteitsbudget [at] mobimix.be

Mobiliteitsbudget