Voor elke euro in groene energie gaat er 9 naar fossiel

Een nieuw rapport van FairFin legt de vinger op de wonde: banken in België investeerden de voorbije vijf jaar 122,1 miljard euro in fossiele brandstoffen tegenover 13,8 miljard euro in hernieuwbare energie. België volgt daarmee een internationale trend. Wereldwijd investeren banken negen keer meer in steenkool, gas en olie dan in hernieuwbare energie.

BNP is grootste fossiel

Investeren in fossiele brandstoffen houdt geen steek meer. Om de klimaatverandering binnen de perken te houden, moet zeker 80% van de fossiele brandstoffen onder de grond blijven. Maar als we naar de investeringen van de bankensector kijken, dan lijkt die doelstelling nog zeer ver van huis.

FairFin, 2015. Onze toekomst ondermijnd.

Grootbanken slaan bal mis

De drie grote internationale bankgroepen BNP Paribas, Deutsche Bank en ING die in België actief zijn, bepalen in grote mate de Belgische resultaten. Ongeveer 90% van de investeringen van deze drie banken gaat naar fossiele brandstoffen en slechts 10% naar hernieuwbare energie. Die cijfers staan in schril contrast met de publieke houding van de banken: BNP Paribas sponsort de klimaattop in Parijs maar stopt tegelijkertijd het meeste geld van alle banken in België in fossiele brandstoffen.

En de anderen?

Bij KBC groeit de investering in hernieuwbare energie sterk, maar de financiering van fossiele brandstoffen blijft een stuk hoger. Belfius investeerde de voorbije vijf jaar dan weer meer in hernieuwbare energie dan fossiele brandstoffen. De laatste jaren keerde die trend echter en steeg de financiering van Belfius in fossiele brandstoffen weer ten koste van hernieuwbare energie.

Kijken we naar de kleine banken, dan valt vooral op dat Triodos goed scoort. Deze bank investeerde enkel in hernieuwbare energie. De andere kleine banken Argenta, Van Lanschot en VDK investeerden meer in fossiele brandstoffen dan in hernieuwbare energie.

Overheid heeft de sleutel

FairFin roept de overheden op om hun verantwoordelijkheid te nemen en de bankenwereld met striktere regelgeving op koers te zetten. Dit moet leiden tot een uitfasering van de financiering van fossiele brandstoffen, met steenkool op kop. Daarnaast verdient hernieuwbare energie veel meer middelen.

Naast regelgevend kan de overheid ook op andere manieren haar stem doen gelden. Zo is de Belgische staat de enige aandeelhouder bij Belfius en bezit ze aandelen en bestuursleden bij de Franse groep BNP Paribas. Manieren genoeg om ook de bankwereld te doen inzien dat het stilaan vijf na twaalf is.

> Rapport FairFin: Onze toekomst ondermijnd

Desinvestering uit fossiele energie