“Voorstel Cash for Car kan eerste stap zijn om salariswagens af te bouwen”

Bond Beter Leefmilieu (BBL) verwelkomt Cash for Car, het voorstel van de federale regering om cash te bieden als alternatief voor de bedrijfswagen. Als dat voorstel tot minder gebruik van de wagen en de tankkaart leidt, kan ze voordelen hebben voor het milieu en de mobiliteit. BBL heeft wel kritiek op de vrijblijvende aanpak: doordat de verloning met wagens en diesel mogelijk blijft, treedt de federale regering weinig doortastend op tegen een fiscale gunstregeling die de files verlengt en de vervuiling opdrijft. 

“Uit recente cijfers blijkt dat er elke werkdag 94 bedrijfswagens bijkomen. Door de fiscale gunstregeling voor salariswagens af te bouwen, zou de federale regering die trend kunnen keren. Met “Cash for Car” kiest ze voor de weg van de minste weerstand.  De regering tracht met lager belast loon werknemers terug uit de salariswagen te lokken, waarin ze die eerst met de fiscale gunstregeling drijft,” stelt Mathias Bienstman, beleidscoördinator van Bond Beter Leefmilieu, vast. “Cash for Car is enkel zinvol als het een eerste stap is om de gunstregeling voor salariswagens af te bouwen zodat werknemers kiezen voor nabijheid en duurzame vervoersmodi.” 

Bond Beter Leefmilieu zal in 2018 de effecten van de regeling nauwgezet opvolgen. Ze dringt er bij de federale overheid op aan om concrete doelstellingen te formuleren voor de afbouw van het bedrijfswagenpark. Daarnaast vraagt ze om de verloning met tankkaart onmiddellijk onmogelijk te maken en een traject uit te werken om het bedrijfswagenpark tegen 2025 emissievrij te maken. 

Bond Beter Leefmilieu waarschuwt tenslotte voor mogelijke perverse effecten. “Er moeten voldoende grendels ingebouwd worden op het toekennen van salariswagens zodat Cash For Car niet tot een nieuwe vorm van loonoptimalisatie en zelfs een stijging van het bedrijfswagenpark leidt,” besluit Mathias Bienstman.

Mobiliteitsbudget

Meer over Mobiliteitsbudget