VS en China kondigen klimaatdoelstellingen aan in aanloop naar Parijs

Na de EU presenteerden nu ook de VS en China klimaatdoelstellingen voor het volgende decennium. De VS wil de emissies van broeikasgassen verminderen met 26-28% tegen 2025 (in vergelijking met 2005). China zal de daling van haar emissies inzetten voor 2030. De gezamenlijke aankondiging van de twee grootmachten is een politieke doorbraak. De aloude catch 22 tussen de VS en China, die vooruitgang in de klimaatonderhandelingen bemoeilijkte, lijkt doorbroken. Maar om een grotere kans te hebben om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden, is meer nodig.

De aankondiging kwam onverwacht, op het einde van een bezoek van president Obama aan China. De verwachting was dat Amerika zijn engagement voor het klimaatakkoord in Parijs pas begin volgend jaar zou bekend maken. Maar nu liggen de cijfers dus al op tafel. Net zoals bij de EU, die haar emissies tegen 2030 wil terugbrengen met 40% in vergelijking met 1990.

Drie grootste vervuilers gaan voor uitstootverminderingen

China, de VS en de EU zijn de drie grootste uitstoters van broeikasgassen: samen staan ze in voor meer dan de helft van de mondiale emissies. Om de reductiedoelstelling van de VS met die van de EU (-40% tegen 2030) te vergelijken, is een aanpassing in basisjaar en doeljaar nodig. De doelstelling van de VS voor 2025 staat voor 14-16% reducties in vergelijking met 1990. Aan een zelfde reductietempo komt het land in 2030 uit op ongeveer 25% minder uitstoot dan in 1990. De doelstelling voor 2025 is sterker dan hetgeen de VS eerder voor 2020 beloofde. Volgens het Amerikaans milieuagentschap is de reductie te bereiken met beleid dat geen goedkeuring behoeft van het Congres.

Hoewel de emissiereductie van China ‘zwak’ lijkt, is het volgens sommige analisten zelfs de meest relevante en ambitieuze aankondiging. Het zijn immers de pijlsnel stijgende emissies in China die de wereldgemeenschap het meeste zorgen baren. (zie grafiek, bron:EEA)

Belang voor het klimaat

Volgens een eerste analyse van Ecofys brengt de doelstelling de VS dichtbij, maar nog niet op een traject dat in lijn is met de 2-graden doelstelling. Voor China is die beoordeling van het ambitieniveau moeilijker omdat het land niet aangaf op welk niveau het de emissies wil laten pieken.  

Andere analyses, die meer rekening houden met rechtvaardigheid, zijn kritischer. Wanneer verschillende criteria voor rechtvaardigheid gehanteerd worden - zoals capaciteit, verantwoordelijkheid, gelijkheid tussen landen of kosteneffectiviteit - dan zouden OESO landen tegen 2030 emissies met 35 tot 75% moeten verminderen ten opzichte van 1990, met een mediaan van 50%. Dat blijkt alvast uit een vergelijkende studie, gepubliceerd in Climate Policy. De milieubeweging bepleit een Europese reductiedoelstelling van 55% tegen 2030.

Kortom, de engagementen van de drie grootste vervuilers vormen een goede basis voor de start van de klimaatonderhandelingen. Maar nu moeten andere geïndustrialiseerde landen, zoals Japan en Canada, volgen. De VS, China en de EU zullen hun doelstellingen moeten verduidelijken en aanscherpen.

Klimaatbeleid