Waalse en Brusselse regeringen zetten klimaatdoelstellingen

In tegenstelling tot hun Vlaamse collega’s, waagden de Waalse en Brusselse onderhandelaars zich wel aan klimaatdoelstellingen in hun regeerakkoord. Interessant is dat het Waals regeerakkoord stelt dat de huidige Europese doelstelling te zwak is. Momenteel gaat de EU voor een vermindering met 20 tot 30% van de CO2-uitstoot tegen 2020. Volgens het Waals regeerakkoord moet dit minstens 40% zijn. Het Waals gewest zelf gaat voor een vermindering met 30% in 2020, en 80 tot 95% in 2050.

De Waalse Kyotodoelstelling is een vermindering met 7,5% in 2008-2012, maar het haalde in 2007 al een reductie met 13%. Hoofdzakelijk als gevolg van de achteruitgang van een aantal belangrijke industrieën. De huidige economische crisis houdt de uitstoot natuurlijk ook in bedwang. Een doelstelling van 30% reductie tegen 2020, klinkt dus misschien iets spectaculairder dan het eigenlijk is. Evengoed heeft de Waalse regering overschot van gelijk als ze stelt dat de huidige Europese doelstellingen onvoldoende zijn om de opwarming van het klimaat onder controle te houden. Ze zal er voor ijveren om België na het bereiken van een internationaal akkoord een hogere Europese doelstelling - met name 40% - te verdedigen. Driekwart van die 40% moet in de EU zelf worden gerealiseerd, en kan dus niet afgekocht worden.

De kans bestaat dat ze daarin zal gesteund worden door Brussel. Naar het voorbeeld van andere grote Europese steden, neemt het Brussels gewest zich voor om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 30% ten opzichte van 1990, in 2025. U merkt dat hun doelstelling vijf jaar later ligt dan de Waalse. Ze willen daarbij maximaal dubbele winst boeken door ook de luchtkwaliteit te verbeteren.

De afgelopen jaren lieten de Waalse en Brusselse regering de Belgische discussies over de klimaatstandpunten al te veel naast zich neer liggen. Hopelijk zal dit nu verbeteren. Want de Vlaamse regering zal zeker wat aanmoediging kunnen gebruiken. Van klimaatdoelstellingen in het Vlaams regeerakkoord geen spoor.

België heeft van Europa al een doelstelling gekregen voor 2020, in het geval Kopenhagen eind dit jaar geen internationaal akkoord oplevert. Wat de doelstelling zal zijn na een akkoord in Kopenhagen staat nog niet vast. Nog veel minder is uitgemaakt hoe de verdeling van die Belgische doelstelling binnen België moet lopen.

Klimaatbeleid