Wanneer worden bomen bos?

Begin deze week kondigde Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege aan dat er de voorbije twee jaar achtduizend hectare bos in Vlaanderen zijn bijgekomen. Dat zorgde voor gefronste wenkbrauwen bij de milieubeweging. Uit cijfers die de minister in mei aan het parlement overmaakte, bleek dat er de vorige twee jaar ongeveer 300 ha nieuwe bossen werden aangeplant. Van waar komt dan plots die 8.000 ha?

Dat cijfer komt uit de zogenaamde boswijzer, een meetinstrument waarbij met luchtfoto’s het bomenbestand in kaart wordt gebracht. Vanaf een oppervlakte van een halve hectare met bomen van meer dan drie meter hoog, is in deze boswijzer sprake van een bos. Uit het kaartmateriaal dat we konden inkijken, blijkt het daarbij niet alleen gaat om volwaardige bossen, maar evengoed om bomenrijen langs autowegen of spoorlijnen, bufferzones langs industrieterreinen, aaneensluitende bomen in tuinen van villawijken, zelfs over bomen op een grote rotonde,… Dit soort bomenbestanden zijn zeker waardevol voor de luchtkwaliteit en de leefbaarheid, maar kan je bezwaarlijk ‘een bos’ noemen. Om discussies in de toekomst te vermijden, zou de boswijzer dan ook beter omgedoopt worden in de ‘bomenbestand-wijzer’. 

Deze semantische discussie verhult echter dat er nog steeds geen oplossing is voor de zonevreemde bossen. Al vier jaar geleden werd in het regeerakkoord Peeters II vastgelegd dat werk gemaakt moest worden van het in kaart brengen van de zonevreemde bossen en dat die bossen, indien nuttig en mogelijk, een groene bestemming zouden krijgen. Inmiddels is het einde van de legislatuur in zicht. Kort voor de zomervakantie had de minister eindelijk toegezegd om in september een reddingsplan voor zonevreemde bossen te presenteren. Hoewel er ondertussen heel wat studiewerk is verricht, hebben we nog geen reddingsplan gezien. BOS+ en Bond Beter Leefmilieu blijven dan ook aandringen op een plan dat de toekomst van zonevreemde bossen veilig stelt, temeer omdat heel wat van die bestaande bossen zeer waardevolle, onvervangbare ecologische biotopen zijn. Vooral voor die bossen die vandaag in een rode (woongebied) of paarse (industriezone) bestemming liggen, is de bedreiging erg acuut. 

Bossen