Wat kan de Europese Centrale Bank doen om klimaatverandering te stoppen? | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Wat kan de Europese Centrale Bank doen om klimaatverandering te stoppen?

Laurien Spruyt
ProfessionalPhoto

Klimaat en financiën zijn een hot topic. In België riepen het middenveld, studenten en lokale actiegroepen onze banken en universiteiten al op om niet langer te investeren in fossiele brandstoffen (de divestment-actie). En ook op Europees niveau beweegt er wat. We starten het nieuwe jaar met drie positieve trends op vlak van klimaatverandering en Europees monetair beleid, opgelijst door ‘Positive Money’.

Trendsetters

In België hebben we de divestment-actie: het middenveld, studenten en lokale actiegroepen roepen banken en universiteiten op om hun investeringen fossielvrij te houden. Maar België is een klein land. Gelukkig is er ook op Europees niveau actie op het terrein. Positive Money lijste drie positieve trends op rond klimaatverandering en het Europees monetair beleid:

Nieuw initiatief ‘Climate 2020’

In aanloop naar de volgende klimaattop in Polen (de COP24), pleit een groep van economen en milieuactivisten uit heel Europa voor een zogenaamde groene kwantitatieve geldverruiming. In het kort: de groep wil dat de Europese Centrale Bank (ECB) door middel van geldschepping zorgt dat elk land uit de Europese Unie in staat is om minstens 2% van zijn BBP te investeren in de energietransitie. Het initiatief wordt al ondersteund door meer dan 150 mensen, waaronder vooraanstaande ex-ambtenaren (de Franse premier en voorzitters van de World Trade Organization en de European Investment Bank) en ook 10 Europese politici. Meer info hierover vind je via https://climat-2020.eu/en/home-2/.

Ook ECB moet klimaatakkoord Parijs nakomen

Het Klimaatakkoord van Parijs staat vermeld in het jaarverslag van het Europees Parlement over de ECB. Concreet staat er dat “de ECB als EU-instelling de Overeenkomst van Parijs dient na te leven”. Toegegeven, het is een zin zonder veel slagkracht. Maar hij stelt NGO’s zoals Positive Money wel in staat om het debat op gang te trekken over de werkelijke implicaties van het Klimaatakkoord van Parijs op de ECB (bv. nood aan het wijzigen van het ontwerp van kwantitatieve geldverruiming). Een kleine stap voor de mensheid, maar een grote stap voor de centrale bankenwereld.

NGO’s zetten ECB aan tot actie

Op haar website onthulde de ECB dat bestuurslid Benoit Coeuré de afgelopen maanden twee keer vergaderde met HSBC en Amundi over desinvesteringen uit fossiele brandstoffen. Daarnaast kregen ook de bezorgdheden van Positive Money over het feit dat bedrijfsobligaties voornamelijk een subsidie ​​zijn voor grote bedrijven, gehoor. De kwestie werd behandeld op de bestuursraad van de ECB. Dit lijkt aan te tonen dat de ECB niet enkel de kritiek van het middenveld opmerkt, maar ook nadenkt over mogelijke manieren om die aan te pakken.

Meer van dat in 2018!

Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen:

Laurien Spruyt

Beleidsmedewerker mobiliteit en klimaat

Duidelijk gestructureerd en met kennis van zaken vertelt bio-ingenieur Laurien Spruyt je alles over de klimaatverandering en wat we eraan kunnen doen. Ook heeft ze verstand van luchtvaart, elektrisch vervoer en waar we met onze mobiliteit naartoe moeten.

Ontvang InZicht

Wekelijks onze kijk op de milieu-actualiteit