Waterbeleid: wel nieuwe normen, (nog) geen nieuwe acties

De Vlaamse regering heeft nieuwe (aangepaste) waterkwaliteitsnormen vastgelegd in uitvoering van de Kaderrichtlijn Water. In tegenstelling tot de ‘oude’ normen zijn deze nieuwe veel meer gedifferentieerd: voor kleine Kempische beken is de norm anders dan voor de Zeeschelde. Er zijn ook nieuwe normen voor gevaarlijke stoffen, waterbodems en grondwater. Daarmee heeft Vlaanderen een volgende stap gezet in de implementatie van Kaderrichtlijn Water.

De belangrijkste stap – bijkomende acties opzetten en uitvoeren – komt er echter maar niet: de goedkeuring van de stroomgebiedbeheerplannen heeft nu al 5 maand vertraging opgelopen. De mededeling van minister Schauvliege dat de goedkeuring van de normen “een duidelijk signaal is dat Vlaanderen zich ten volle inschrijft in het Europees kader” klinkt dan ook enigszins hol. Vooralsnog is weinig vooruitgang geboekt bij het bereiken van de doelstelling uit het Pact 2020 “om ten laatste in 2021 te voldoen aan de kwaliteitsvereisten van de kaderrichtlijn water”.

Waterkwaliteit