Waterprobleem Schipdonkkanaal miraculeus opgelost?

Via een lek vanuit de administratie werd het verhaal gelanceerd dat de resultaten van bijkomende studies aantonen dat er nu toch geen enkel probleem zou zijn in verband met verzilting of waterbevoorrading voor de verbreding van het Schipdonkkanaal. Bond Beter Leefmilieu is benieuwd (en enigszins sceptisch), om drie redenen:

  • De cijfers die totnogtoe op tafel lagen, lieten er geen twijfel over bestaan dat het probleem bijzonder robuust is. Er lijkt een mirakel te zijn gebeurd.  
  • In tegenstelling tot het vroegere studiewerk, is het bijkomende onderzoek achter gesloten deuren gebeurd en werd er niemand van de stakeholders betrokken - dat wekt geen vertrouwen.
  • Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) verklaarde recent nog dat ze volop bezig zijn aan het uitwerken van een waterbalans voor het Scheldebekken, maar dat dit een complexe oefening was en dat derhalve de eerste resultaten daarvan nog een jaar op zich zouden laten wachten. Het is ons niet duidelijk hoe je enerzijds kan beweren dat er voldoende water is voor Seine Schelde West en anderzijds aangeven dat het nog een jaar gaat duren voor je een deftige waterbalans zal hebben voor het Scheldebekken.

Bond Beter Leefmilieu vraagt dat de ontwerpen van deze bijkomende studies publiek worden besproken binnen de werkgroepen die ook de voorgaande studies hebben begeleid, zodat deze tegen het licht kunnen gehouden worden. In afwachting daarvan herinneren we eraan dat er buiten het watertekort  nog een paar andere fundamentele problemen met Seine Schelde W est zijn. Zo kost het project meer dan het opbrengt en is het derhalve een verspilling van belastinggeld. Bovendien zijn er andere oplossingen voor de afhandeling van de Zeebrugse trafieken. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Waterkwaliteit