Waterverbruik daalt

Het totaal waterverbruik lag in 2009 bijna 10% lager dan in 2000, met een opmerkelijke daling sinds 2007. Deels is dit het gevolg van het overheidsbeleid dat via maatregelen zoals vergunningen, heffingen en sensibilisatie probeert om het waterverbruik, vooral van leiding- en grondwater, te beperken. Bovendien is de prijs van het leidingwater gestegen en speelt ook de financieel-economische crisis en rol.

De Vlaming gebruikt in het huishouden gemiddeld 100 liter leidingwater per dag, wat 10 liter minder is dan in 2000. Nadat het waterverbruik in de industrie nagenoeg constant bleef tussen 2000 en 2006, kwam ook hier een daling met iets meer dan 20% tussen 2006 en 2009. De landbouwsector is eveneens een belangrijke waterverbruiker. Het waterverbruik in de landbouw is echter slechts bij benadering gekend.

Het ziet ernaar uit dat het waterverbruik stapvoets de juiste richting uitgaat. Onze hoge bevolkingsdichtheid, intensieve industrie en landbouw op een beperkte oppervlakte zorgen er wel voor dat de druk op de watervoorraden in Vlaanderen erg groot blijft. Bovendien zullen de kansen op ernstige watertekorten en droogte nog toenemen door de klimaatverandering. In functie hiervan is het erg belangrijk dat we meer water bufferen.

Om onze watervoorraden in stand te houden, is bovendien noodzakelijk om ons waterverbruik nog verder te verminderen. Daarnaast kan ingezet worden op het doorgedreven hergebruik van water in industrie en landbouw en het gebruiken van alternatieve waterbronnen. Het gebruik van regenwater biedt bijvoorbeeld nog verdere mogelijkheden.

Waterkwaliteit