Foto Rob D via Flickr

Weg met vervuilende en verlieslatende regionale luchthavens

Foto Rob D via Flickr

Het sluiten van de verlieslatende luchthavens van Deurne, Oostende en Wevelgem levert onze samenleving het meeste voordelen op, zo blijkt zwart op wit uit een maatschappelijke kosten batenanalyse. Toch keurde de Vlaamse regering eind vorig jaar de ‘Visienota Vlaamse regionale luchthavens 2040’ goed, en mogen de drie luchthavens van de Vlaamse regering verder aanmodderen. Gevolg: jaarlijks miljoenen euro's belastinggeld in een bodemloze put met onaanvaardbaar veel lawaaioverlast, broeikasgasuitstoot en luchtvervuiling tot gevolg.

Pappen en nathouden

Vandaag zijn alle regionale luchthavens zwaar verlieslatend. Ze kunnen enkel overleven dankzij miljoenen euro’s subsidies die de Vlaamse overheid jaarlijks toekent, voor onder meer onderhoud van de infrastructuur, beveiliging en brandweer. De subsidies die ze elk jaar krijgen van de Vlaamse regering zijn zelfs groter dan de omzet die ze draaien.

Uit de maatschappelijke kosten batenanalyse (MKBA) die de regering liet uitvoeren, blijkt dat de regionale luchthavens ook in de toekomst verlieslatend zullen blijven. De private uitbaters kunnen enkel overleven dankzij miljoenen euro’s subsidies die de Vlaamse overheid jaarlijks toekent. Enkel wanneer de passagiersaantallen minstens maal vijf gaan, kunnen de regionale luchthavens volgens de MKBA break-even draaien. Maar dat is totaal onrealistisch, die luchthavens zijn daar helemaal niet op uitgerust. 

Ondanks die duidelijke analyse, beslist de regering nu toch dat de luchthavens verder kunnen opereren, want “Vlaanderen is overtuigd van het economisch belang van deze luchthavens”. Al gaat dat rechtstreeks in tegen hun eigen MKBA. Begrijpe wie kan. 

Holle woorden

Met wat holle woorden over optimaliseren van de kostenstructuren, optimaliseren van de inkomsten en inzetten op ‘duurzaam vliegen’ probeert de regering de indruk te wekken dat het wel goed komt met die regionale luchthavens. Duurzaam vliegen gaat bv. over de introductie van elektrische lesvliegtuigen. Dat zal een verlieslatende luchthaven echt niet rendabel maken. Verder zal het Vlaamse Gewest “de luchthavenexploitanten er toe aanzetten haar omzet en winstgevendheid verder te maximaliseren”. Maar hoe dat kan, blijft totaal onduidelijk. Veel visie zit er niet in deze visienota.

Het is  duidelijk: het kleine en dichtbevolkte Vlaanderen heeft met de luchthaven Brussel-Nationaal geen nood aan drie extra regionale luchthavens. Die zorgen niet alleen voor lawaaioverlast en luchtvervuiling met fijn stof en stikstof. We weten ook allemaal dat luchtvaart een grote bijdrage levert aan de klimaatopwarming. Daarom zou beter worden nagedacht over een uitdoofscenario voor deze regionale luchthavens. Tegelijk moet sterker worden ingezet op het vervangen van korte afstandsvluchten door treinreizen. Hier zal BBL volop op inzetten bij de nieuwe omgevingsvergunningen, die alle luchthavens in 2024 moeten bekomen. Wordt vervolgd.

Luchtvaart

Meer over Luchtvaart