Weinig oog voor duurzame mobiliteit

Twee partijen hebben zich de moeite getroost om duurzame mobiliteit onder de loep te nemen:  CD&V en Groen! Groen! gaat uit van een consistente visie op duurzame mobiliteit, en linkt die aan de vergroening van de fiscaliteit. Ook CD&V ziet in de fiscaliteit een instrument om onze mobiliteit te vergroenen. Het sluitstuk  van een milieuvriendelijke auto-mobiliteit, de slimme kilometerheffing komt in beide programma’s aan bod. Beide partijen wensen ook een einde te maken aan de fiscale voorkeursbehandeling van diesel.

Die elementen ontbreken jammer genoeg in alle andere programma’s. Net als de luchtvaartproblematiek, die enkel bij Groen! aan bod komt. Waar sp.a en N-VA toch een aantal ideeën – onder meer inzake spoorvervoer – naar voren schuiven, is het deze keer Open VLD die verstek laat gaan.

Gedeelde mobiliteit