Wel geld voor autowegen, geen geld voor knooppunten van openbaar vervoer

Vorig jaar keurde de Vlaamse regering het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed. Eén van de doelstellingen van dat beleidsplan is om nieuwe woningen, winkels of kantoren te bouwen nabij knooppunten van openbaar vervoer. Zo wordt een alternatief geboden voor het steeds toenemende autoverkeer. Daarom vroeg Vlaams Parlementslid Lode Ceyssens (CD&V) aan minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) welke investeringen hij plant om dat beleidsplan ruimte uit te voeren.

"Dan hoeven we ook niet verbaasd te zijn dat Vlaanderen filekampioen is in Europa"

Minister Weyts antwoordde dat het beleidsplan ruimte een ‘abstract plan’ is. Vervolgens gaf hij een overzicht van nieuwe autowegen die gepland worden. Geen woord over de noodzakelijke investeringen in knooppunten van openbaar vervoer. Dan hoeven we ook niet verbaasd te zijn dat Vlaanderen filekampioen is in Europa. En ook zal blijven.

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Meer over Beleidsplan Ruimte Vlaanderen