Welke rol voor olie in België tot 2050?

De Belgische Petroleum Federatie (BPF) organiseerde op 5 maart een seminarie over de rol van olie in de Belgische energievoorziening. Aansluitend vond er een debat met stakeholders plaats op basis van het referentiescenario uit de driejaarlijkse vooruitzicht van het Federaal Planbureau voor het energiesysteem. BBL nam deel aan het debat en gaf ook een korte inleiding. 

Desinvestering uit fossiele energie