Winkelleegstand steden gevoelig toegenomen

Uit nieuwe cijfers van Vlaams minister voor ruimtelijke ordening Philippe Muyters, blijkt dat de leegstand van winkels in de centrumsteden in 2012 gevoelig toegenomen is. In Turnhout bijvoorbeeld staat liefst 14% van de winkelruimte leeg, in Antwerpen en Sint-Niklaas 12%. Brugge scoort het best met 4,5%. Een economisch normale winkelleegstand schommelt rond de 3%. Het blijft dan ook nodig om harder in te zetten op een kernversterkend beleid voor de steden. Iets wat de Vlaamse regering ook wil doen via de nota “Winkelen in Vlaanderen 2.0”, die eind vorig jaar werd goedgekeurd. De Vlaamse regering reserveert 13 miljoen euro aan cofinanciering voor kernversterkende maatregelen, zoals renovatie of aankoop van handelspanden, waarvoor gemeentebesturen projecten kunnen indienen. Deze cijfers maken ook opnieuw duidelijk dat het geen goed idee is om nieuwe shoppingcentra te bouwen in Vlaanderen of Brussel. Die halen het kernversterkende beleid opnieuw onderuit.

Bouwshift