Zeven nieuwe leden voor Bond Beter Leefmilieu | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Zeven nieuwe leden voor Bond Beter Leefmilieu

Janne Ruszkowski

We verwelkomen graag zeven nieuwe leden, waaronder enkele vaste waarden, maar ook een aantal gloednieuwe campagnes en initiatieven. Maak kennis met De Leiding, Join for Water, Linked.Farm, Mei Plasticvrij, Transitie Vlaanderen, Voedsel Anders en Zomer Zonder Vliegen. 

De Leiding

De Leiding cvba is een startende sociale coöperatieve onderneming die de drankvoorziening op evenementen en in de horeca wil verduurzamen: door het transport, energieverbruik en afval bij drankvoorziening zo veel mogelijk te beperken. Zee richten zich hierbij zowel tot horeca, evenementen, organisaties als particulieren. Ze bieden watertaps, herbruikbare drinkflessen, siropen om op basis van leidingwater lekkere frisdrank te maken en duurzame mobiele bars. 

www.tapwater.be

 

Join for water

Join For Water vzw (voorheen Protos) focust op het thema water. Water is een basisrecht en essentieel voor mens en natuur. Water wordt wereldwijd een schaarse grondstof, door klimaat-verandering, bevolkingsgroei en ons consumptiepatroon. In het Zuiden werken ze samen met (lokale) overheden, lokale verenigingen, bedrijven en ontwikkelingsorganisaties. In België spreekt Join For Water de burger, de lokale overheden en scholieren aan om zich bewust te worden van dit indirecte waterverbruik en om in actie te komen om hun watervoetafdruk te verminderen.

www.joinforwater.ngo

 

Linked.Farm

Linked.Farm cvba wil korte-keten-actoren (boeren, ondernemers, overheden) ondersteunen met een digitaal coöperatief platform waardoor het opzetten van hun eigen lokaal korte keten netwerk laagdrempelig en goedkoop wordt. Zo is Linked.Farm dé link die de samenwerking stimuleert tussen (hoeve-)producent en consument, tussen boer en horeca. 

www.linked.farm

 

Mei Plasticvrij

Mei Plasticvrij is een bewustwordingscampagne over de impact van onze plastic consumptie op het milieu. Het opzet is simpel: allemaal samen één maand ons gebruik van wegwerpplastic verminderen. Het is een burgerinitiatief getrokken door een handvol geëngageerde vrouwen, die zelf niet perfect plasticvrij leven, maar graag meer afvalarme alternatieven willen zien.

info.meiplasticvrij.be

 

Voedsel Anders

Voedsel Anders vzw is een groeiende beweging van organisaties die streven naar een ander, agro-ecologisch, voedselsysteem. Momenteel zijn 25 organisaties (kleine landbouworganisaties, milieu-organisaties en Noord-Zuidorganisaties) aangesloten. De kracht van Voedsel Anders bestaat er in om de krachten van al de betrokken organisaties te bundelen voor een beter beleidswerk en een communicatie die verder reikt dan de communicatie van elke organisatie apart.

www.voedsel-anders.be

 

Transitie Vlaanderen

Transitie Vlaanderen vzw heeft als doel bottom-up burgerinitiatieven te inspireren en ondersteunen om de klimaatverandering aan te pakken en de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen te verminderen. Geïnspireerd door het internationale transitiebeweging willen ze de sociale cohesie en veerkracht van lokale gemeenschappen vergroten. 

www.transitie.be

 

Zomer Zonder Vliegen

Zomer Zonder Vliegen is een campagne die een groter bewustzijn wil creëren over de impact van vliegreizen. Zomer Zonder Vliegen wil die vanzelfsprekendheid van reizen per vliegtuig in vraag stellen en daagt je uit de alternatieven te herontdekken. Zomer Zonder Vliegen wil je ook de weg wijzen naar een andere manier van reizen: trager, minder ver en bewuster.

www.zomerzondervliegen.be

Janne Ruszkowski

Netwerkmedewerker
Meer over

Ontvang Link

  • Maandelijks tips voor al wie lokaal actief is voor een beter milieu


Andere nieuwsbrieven van BBL