Zo behoed je je stad of dorp voor een opwarmend klimaat | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Zo behoed je je stad of dorp voor een opwarmend klimaat

Erik Grietens

De Vlaamse overheid lanceerde een nieuwe webtool voor gemeenten om in hun ruimtelijke plannen beter rekening te houden met een veranderend klimaat. Hoe zorg je voor verkoeling bij hittegolven? Hoe voorkom je dat woonwijken onder water lopen bij hevige regenbuien? En hoe pak je als gemeente opdrogende grondwatertafels aan? Op de website vinden gemeentebesturen zes ruimtelijke strategieën om wijken zodanig in te richten dat ze voorbereid zijn op de klimaatverandering. 

Natuurlijke airco

In de volkswijk Brugse Poort in Gent maakten garageboxen plaats voor het Acaciapark.

Bij elk van de zes ruimtelijke strategieën komen praktisch toepasbare bouwstenen aan bod, concrete ingrepen die je als gemeente kunt doorvoeren bij het opmaken van ruimtelijke plannen of bij het afleveren van bouwvergunningen. De verschillende strategieën worden geïllustreerd met inspirerende praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland.

Dit zijn de zes strategieën met enkele voorbeelden van concrete maatregelen:  

1. Ontharden: dat kun je doen door de tram in een groene bedding te laten rijden of door garageboxen af te breken en te vervangen door een buurttuin. Dat gebeurde in de volkswijk Brugse Poort in Gent, waar garageboxen plaats maakten voor het Acaciapark (zie foto).

2. Bebossen: dat kan uiteraard door stadsbossen te planten, maar bijvoorbeeld ook door dreven langs wegen aan te leggen of bomen in private tuinen te promoten

3. Ventileren: door straatprofielen aan te passen kun je windstromen kanaliseren zodat die voor verkoeling zorgen bij onaangename hitteperioden.

4. Warmteopname beperken: met groendaken en geveltuinen voorkom je dat gebouwen te veel warmte vasthouden. Het is een natuurlijke airco.  

5. Water ruimte geven: dat kan door beken en rivieren meer ruimte te geven of door een plein verlaagd aan te leggen, waardoor het bij hevige neerslag kan overstromen.

6. Afschermen: hierbij gaat het om ingrepen zoals verhoogd bouwen op palen of het aanleggen van dijken met er bovenop een park.

Erik Grietens

Beleidsmedewerker ruimte

Na 20 jaar kent ruimtelijke ordening geen geheimen meer voor Erik Grietens, maakt niet uit of het over betonstop, kernversterking of de kostprijs van onze versnipperde bebouwing gaat.

Ontvang InZicht

Wekelijks onze kijk op de milieu-actualiteit