Zo kan offshore wind ons tot het Silicon Valley van de energie maken

Na weken van onzekerheid lijkt de wind weer in de goede richting te waaien voor turbines op zee. Nu de federale regering het eens geraakte over een bijstelling van het ondersteuningsmechanisme, kunnen de geplande windparken op zee een verdere doorstart nemen. En: minister Marghem ondertekende samen met andere energieministers een engagementsverklaring om wind op zee samen verder uit te bouwen.

Zekerheid is voorwaarde voor innovatie

De ontwikkeling van windenergie op zee is cruciaal om onze hernieuwbare energiedoelstellingen te halen. Bovendien kunnen deze windparken onze bevoorradingszekerheid versterken. Het federale akkoord over de ondersteuning van wind op zee is dan ook een belangrijke stap vooruit. Maar om een efficiënte uitbouw van wind op zee mogelijk te maken, is ook meer samenwerking tussen de verschillende Noordzeelanden cruciaal.

Gecoördineerd stappenplan

Dat hebben de energieministers nu begrepen. Vorige week ondertekenden ze een verklaring waarin ze zich engageren tot een gecoördineerd stappenplan voor de uitbouw van windenergie op zee. Zo willen ze samen bouwen aan een elektriciteitsnetwerk op de Noordzee. Dat moet er niet alleen voor zorgen dat de elektriciteit van de windparken op een efficiënte manier het vasteland bereiken: een betere verbinding tussen de Noordzeelanden helpt ook de bevoorradingszekerheid vooruit en maakt een meer geïntegreerde Europese energiemarkt mogelijk.

Nieuw hoofdstuk

De Noordzeeverklaring luidt de start van een nieuw hoofdstuk in. De komende jaren willen de Noordzeelanden werken aan een meer gecoördineerde aanpak voor onder meer de subsidiestromen, de regels over ruimtelijke planning op zee, netwerkontwikkeling en standaardisatie van onderdelen van windturbines. Zo willen de ondertekenende landen de doelstellingen voor hernieuwbare energie halen en een bijdrage leveren aan de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs. Door innovatie en schaalvoordelen willen ze de kosten binnen de perken houden.

Dat België deze verklaring mee ondertekent, is bijzonder belangrijk. We hopen dat ons land, dat op een knooppunt ligt van de Europese energievoorziening, een proactieve rol zal spelen in de verdere samenwerking voor de uitbouw van wind op zee.

Boost

De investeringen die gepland staan zijn gigantisch. De Noordzeeverklaring moet helpen om ‘het energetische Silicon Valley van West-Europa’ echt uit te bouwen.  Een gecoördineerde aanpak tussen overheden die zekerheid geeft aan investeerders en innovatie in de hand werkt,  kan de ontwikkeling van wind op zee een nieuwe boost geven.

> Engagementsverklaring

Windenergie