Zoek 5.000 paaseieren in het St-Annabos

Op paaszondag 24 april kunnen gezinnen in het bedreigde St-Anna stadsbos 5.000 paaseieren gaan zoeken. Bond Beter Leefmilieu organiseert deze paaseizoektocht samen met de Gezinsbond, Natuurpunt-Wal en Ademloos om de Dag van de Aarde te vieren. Deze internationale opendeurdag van de milieubeweging staat dit jaar in het teken van open en groene ruimte voor kinderen en gezinnen. Ook tientallen andere milieuverenigingen organiseren verspreid in Vlaanderen een activiteit voor Dag van de Aarde. Dat kondigden Bond Beter Leefmilieu, Gezinsbond en Vereniging voor Bos in Vlaanderen vandaag aan.

Dag van de Aarde: geef ons de ruimte!

Van 22 tot 24 april loopt de 20ste editie van Dag van de Aarde met als motto ‘Geef ons de ruimte’. De Gezinsbond en Bond Beter Leefmilieu starten deze campagne op vrijdag 22 april, de Internationale Dag van de Aarde, met een studienamiddag over de invloed van het ruimtelijk beleid in Vlaanderen op speelruimte, verkeersveiligheid, natuur en bos, kortom de leefkwaliteit van gezinnen en kinderen. In het weekend van 23 en 24 april is iedereen welkom om kennis te maken met de milieubeweging op leuke activiteiten verspreid in Vlaanderen. Je kunt natuurwandelingen maken met een natuurgids of een bosverteller, op fotozoektocht gaan, een reuzepicknick bijwonen of ga je liever op zoek naar de paaskabouters? Het nationaal actiemoment gaat zondag 24 april door in het bedreigde Sint-Annabos op de Antwerpse Linkeroever. Samen met de Gezinsbond,  Natuurpunt-Wal en Ademloos organiseren we een heuse paaseizoektocht om dit druk bespeelde bos te behouden.

Ruimtelijke plannen met kinderblik

Vlaanderen is niet erg groot. Economie, landbouw, bewoning en natuur strijden allemaal om dezelfde oppervlakte. En in die strijd klinkt de ene stem al luider dan de andere. In ruimtelijke plannen wordt te weinig rekening gehouden met de noden van kinderen en jongeren. Elk kind heeft het recht om buiten te spelen, waar het ook woont. Daarom ijveren de gezinsbeweging en de milieubeweging samen voor een kindnorm, een set van na te streven doelstellingen bij het maken van ruimtelijke plannen die vertrekken vanuit de behoeften van kinderen. Wij willen een ruimtelijk beleid dat zoekt naar slimme combinaties tussen bijkomende bebouwing en vergroening.

Meer stadsbossen, natuur en speelgroen

Het gebrek aan groen in Vlaanderen wordt pijnlijk duidelijk als je naar het bos kijkt. Weet je dat Vlaanderen tot de meest bosarme regio’s van Europa behoort? Daarom werd in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen afgesproken dat er 10.000 ha bos en 38.000 ha natuur extra moet bijkomen. Voor bos focust de overheid in de eerste plaats op de nood aan stadsbossen, om zo de leefbaarheid van steden te vergroten. De beloftes voor bijkomende natuur en bos vlotten helemaal niet: slechts 1/3 van de beloofde oppervlakte natuur en amper 1/5 van de beloofde bossen is momenteel ingekleurd. Hier is dus dringend een inhaalbeweging nodig!

Sint-Annabos

Helaas gaat het te vaak de andere kant uit en moeten bossen of open gebieden wijken voor nieuwe autowegen, bedrijventerreinen of andere harde bestemmingen. Soms is dat onvermijdelijk, maar vaak zijn er alternatieven mogelijk, die beter rekening houden met onze behoefte aan open ruimte. Zo is er bij voorbeeld het Sint-Annabos op de Antwerpse Linkeroever. Dit zou moeten wijken voor een slibopslagplaats voor de Oosterweelverbinding. Maar dit kan ook mechanisch verwerkt worden, zoals nu al gebeurt met het slib uit de haven. In dat geval kan het Sint-Annabos ook in de toekomst dienst blijven doen als druk gebruikte speel- en ontmoetingsruimte voor de vele kinderen, jongeren, hun ouders en iedereen uit de buurt.

 

 Meer info: 

www.dagvandeaarde.be

‘Dag van de Aarde’ is een initiatief van Bond Beter Leefmilieu met de steun van Natuurpunt, Jeugdbond voor Natuur en Milieu, Velt, Vereniging voor Bos in Vlaanderen, Trage Wegen en Gezinsbond. Wij bedanken DVV en Druk in de Weer voor hun financiële steun.

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Bossen