Zoektocht naar aardwarmte van start

Deze week startte het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) zijn eerste proefboring naar aardwarmte. Het VITO ziet aardwarmte of diepe geothermie als een veelbelovende hernieuwbare energiebron. De proefboring op een diepte van maar liefst 4 kilometer moet nu uitwijzen of we binnen afzienbare tijd ook echt bruikbare warmte uit het diepe aardoppervlak kunnen halen.

Onontgonnen terrein

Terwijl landen als Duitsland al heel wat ervaring hebben met het gebruik van aardwarmte, bleef geothermie tot voor kort in Vlaanderen sterk onderbelicht. Daar komt nu verandering in. Niet alleen het VITO zet stevig in op onderzoek, maar ook priv├ęspelers zien brood in diepe geothermie. De farmareus Janssens Pharmaceutica start binnenkort ook met boringen op zijn terreinen in Beerse. Het bedrijf wil daarmee niet alleen een deel van zijn eigen warmtevraag dekken, maar ook bijdragen aan een warmtenet voor woningen, ziekenhuizen en een zwembad in de omgeving.

Nood aan een warmtebeleid

Groene warmte blijft tot op heden het zwakke broertje in ons hernieuwbaar energiebeleid. Tot op vandaag blijft het onduidelijk hoe de regering onze warmtevraag wil vergroenen. Geothermie lijkt daar nu mogelijk een bijdrage aan te kunnen leveren. Maar om het potentieel van de aardwarmte goed aan te wenden, is er nood aan een goede afstemming tussen productie en warmtevraag. Zo staat een centrale beter in een omgeving waar deze een woonwijk, ziekenhuis of zwembad kan voeden. Voor elektriciteit is geothermie veel minder interessant. Het rendement bij de omzetting van aardwarmte in elektriciteit is bijzonder laag.

Effecten niet vergeten

We kijken uit naar de resultaten van de eerste proefboringen. Naast een duidelijk beeld over het potentieel aan groene warmte, hopen we dat er daarbij ook voldoende aandacht gaat naar het monitoren van mogelijke effecten op de omgeving en de ondergrond.

Windenergie