Zonnepanelen op ons appartementsgebouw | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Zonnepanelen op ons appartementsgebouw

Johan Van Hulle - bewoner - aan het woord:

Waarom investeer je in hernieuwbare energie?

Willen we onze blauwe planeet behouden en veiligstellen voor de toekomst, dan rest ons geen andere keuze: een volledige omschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie. Als mens in deze samenleving heeft elk individu zijn verantwoordelijkheid om mee te werken aan die transitie naar een hernieuwbare samenleving. Dit kan door in zijn woning energie te sparen, zuinig te zijn in het verbruik en te investeren in renovatie.

Zelf heb ik onlangs mijn oude ramen vervangen door nieuwe, en ijver ik mee voor het isoleren van buitenmuren bij appartementsgebouwen. Terzelfder tijd wordt informatie ingewonnen om zonnepanelen op het dak van het appartementsgebouw te plaatsen. Hierdoor zullen alle bewoners van het gebouw meegenieten van de voordelen van hernieuwbare energie.  

Waarom is campagne ‘Iedereen Hernieuwbaar’ belangrijk?

Om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren voor hernieuwbare energie is het belangrijk de mensen goed te informeren, niet alleen over de noodzaak, maar ook over de praktische toepassingsmogelijkheden ervan. Daarbij is het aangewezen de diverse premies en subsidies die daarvoor bestaan helder uit te leggen.

Hoe zie je de toekomst?

Van nature ben ik een optimist en geloof ik dat de mensheid ook deze nieuwe fundamentele uitdaging tot een goed einde zal brengen. Als iedereen daar zijn steentje toe bijdraagt dan schept dit een nieuwe verbondenheid waar iedereen baat bij heeft.

- Johan Van Hulle -

 

Meer weten over het coöperatief Energent? Neem een kijkje op hun website

Ontdek hoe je mee kan profiteren van hernieuwbare energie via www.iedereenhernieuwbaar.be.

Zit je met vragen of twijfels? Raadpleeg dan snel onze Q&A.

Meer over

Ontvang Link

  • Maandelijks tips voor al wie lokaal actief is voor een beter milieu


Andere nieuwsbrieven van BBL