Zorgen om Vlaamse bossen

Bij de start van de Week van het Bos valt er helaas weinig goed nieuws te rapen voor de Vlaamse bossen. Zo blijkt uit de bosbarometer van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen dat we nog steeds bos verliezen. In 2009 werd 291 hectare ontbost, terwijl er slechts 203 ha nieuw bos bijkwam. Netto verdween er vorig jaar dus 90 ha bos uit Vlaanderen. Dat staat in schril contrast met het voornemen om in Vlaanderen, één van bosarmste regio’s van gans Europa, 10.000 ha bos bij aan te planten.

Ondertussen liggen er weer heel wat nieuwe probleemdossiers op tafel. Het St-Annabos op de Antwerpse linkeroever dreigt te verdwijnen voor de werfzone en de slibopslagplaats van de Oosterweelverbinding, Ademloos startte daarom de actie SOS St-Annabos. Vorige week werd door onder meer  BBL, Natuurpunt en Natuurpunt en Partners Meetjesland bezwaar ingediend tegen de vergunningsaanvraag voor de sportvliegtuigclub in het Drongengoedbos in Knesselare, het grootste bos van Oost-Vlaanderen. Deze vliegtuigclub wordt al jaren uitgebaat zonder de nodige bouw- en milieuvergunningen. De club probeert deze to estand nu te regulariseren, ten koste van de rust en de stilte in dit kwetsbaar bosgebied. Ook de stilte voor de wandelaar in het bos het Leen in Eeklo wordt bedreigd, meerbepaald door de aanleg van een nieuwe ringweg, vlak naast het Leen. Hiervoor wordt deze week bezwaar ingediend. En verder wachten we nog steeds om het stuk van het Lapperfortbos dat behouden wordt, officieel om te zetten van KMO-zone naar bosgebied. Zolang dat niet gebeurt blijft dit stuk bos zonevreemd en vogelvrij.

Tussen al die bedreigingen is er toch nog één lichtpuntje: in 2009 werden meer dan 200 ha (bestaande) bossen aangeduid als bosreservaat, waardoor tijdens deze Week van het Bos de 3.000ste hectare bosreservaat officieel ingehuldigd wordt. De aanduiding als reservaat biedt de nodige garanties voor een duurzaam, natuurgericht beheer van bossen.

Bossen