Zwak nieuw Europese energie- en klimaatpakket in de maak?

Volgende dinsdag zal de Europese Commissie een voorstel doen voor een Europees energie- en klimaatpakket voor 2030. Dit pakket moet de huidige 20-20-20 doelstellingen opvolgen. De afgelopen dagen bleek dat we van de Europese Commissie helaas geen ambitieus voorstel kunnen verwachten. Commissievoorzitter Barroso zou voorstander zijn van één enkele -zwakke- 35 of 40% doelstelling voor CO2-besparing. Van een bindende doelstelling voor hernieuwbare energie - laat staan voor energiebesparing- wil de Commissaris niet weten. Dat is onbegrijpelijk en zelfs onverantwoord.

Ambitieuze doelstellingen voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie zorgen er immers voor dat een daling van de CO2-uitstoot makkelijker én betaalbaarder wordt. Efficiënt op en top dus. Dat blijkt ook uit een gelekte ontwerpversie van de “impact assessment”, een omvattend achtergronddocument bij het energie- en klimaatvoorstel van de Europese Commissie. 

De industrie- en de milieucommissie van het Europees Parlement gaven alvast een stevig signaal door daags na de berichten over de positie van de Europese Commissie, wél te pleiten voor drie doelstellingen. Het Europees Parlement roept op om de CO2-uitstoot met 40% te verminderen, het aandeel hernieuwbare energie op te krikken tot 30% en de energie-efficiëntie te verbeteren met 40%.

Verwacht wordt dat de Europese Raad zich in maart uitspreekt over het nieuwe energie- en klimaatpakket. Bond Beter Leefmilieu sluit zich aan bij de Europese koepels die stellen dat enkel een engagement van onze ministers voor een CO2-uitstoot vermindering met minstens 55%, een aandeel hernieuwbare energie van 45% en een energiebesparingsdoelstelling van 40% voldoende zal zijn om het klimaat niet volledig te laten ontsporen.

Windenergie Klimaatbeleid