Zwakke ambitie in Doha brengt klimaat in gevaar | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Zwakke ambitie in Doha brengt klimaat in gevaar

Persbericht Bond Beter Leefmilieu

zaterdag 8 december 2012

In Doha engageerde geen enkel land zich tot bijkomende vermindering van CO2-uitstoot. De wereld is nog altijd op weg naar onomkeerbare klimaatopwarming van vier graden Celsius of meer. Voor een beperkt aantal landen is er een tweede verbintenisperiode binnen het Kyoto-protocol (2013-2020), met te lage reductiedoelstellingen. “Heel wat geïndustrialiseerde landen kwamen naar Doha zonder ambitie en zonder nieuw geld. Dat totaal gebrek aan realiteitszin moet veranderen. Anders is de kans op een globaal klimaatakkoord in 2015 nu al verkeken,” zeggen Bond Beter Leefmilieu, IEW, Greenpeace, WWF en Natuurpunt in een gezamenlijk persbericht.

In Doha is de start van een tweede verbintenisperiode onder het Kyoto-protocol bezegeld. Ze loopt van volgend jaar tot en met 2020 en geldt voor de Europese Unie, Australië en enkele andere landen. Jan Vandermosten van WWF: “Het voorbestaan van het protocol is positief, maar op zich totaal onvoldoende omdat het niet gepaard gaat met noodzakelijke verdere vermindering van broeikasgassen. De Europese Unie heeft haar Kyoto-doelstelling voor 2020 al zo goed als bereikt en moet daarom de doelstelling bijschroeven naar -30%. Daarvoor is er een nieuw mechanisme voorzien in Doha: het vraagt om tegen 2014 de ambitie te verhogen.”

Het Kyoto-protocol omvat amper 15 procent van de globale CO2-uitstoot benadrukt Mathias Bienstman van Bond Beter Leefmilieu: “Een globaal akkoord dat de broeikasgassen in alle landen terugdringt is broodnodig. Daar hebben ze drie jaar tijd voor. Maar dat akkoord zal er niet komen met het bedroevend lage ambitieniveau waarmee de VS, de Europese Unie of Japan naar Doha kwamen. Ze legden geen emissiereducties op tafel die gevaarlijke klimaatverandering kunnen afwenden. De meeste onderhandelaars kwamen zonder geld voor ontwikkelingslanden die de gevolgen van klimaatopwarming al ondergaan. Daardoor hebben de partijen in Doha enkel een overeenkomst kunnen bereiken over een werkplan voor het nieuwe onderhandelingsspoor. (Durban platform)”

Joeri Thijs van Greenpeace becommentarieert de rol die België speelde op deze klimaattop: “De Belgische karavaan verdwaalde in de woestijn onderweg naar Doha. We konden geen nieuwe hulp aan klimaatslachtoffers op tafel leggen en de onderhandelingen met het noodzakelijke vertrouwen injecteren. Ons land en de gewesten moeten dringend hun klimaatbeleid op orde krijgen. In de eerste plaats door werk te maken van een geloofwaardig klimaatbeleidsplan 2013-2020 met nieuwe maatregelen voor emissiereducties.”