Zweden stimuleert klimaatvriendelijke voedselkeuze | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Zweden stimuleert klimaatvriendelijke voedselkeuze

Esmeralda Borgo

woensdag 1 juli 2009

Volgens studies van de Europese Commissie, draagt de voedings- en drankenindustrie bij tot zowat 18% van de broeikasgasuitstoot, 31% van de verzurende emissies en 23% van het globale grondstoffenverbruik. Het Europese Milieuagentschap wijst op het belang van de landbouw, dat een veel grotere druk uitoefent op het milieu dan de voedselverwerkende industrie. Vooral rundsvlees en de zuivelsector scoren slecht.

Deze gegevens zijn al langer bekend. Desondanks hebben overheden het tot nog toe moeilijk om deze feiten te erkennen, laat staan maatregelen te treffen om hun burgers te stimuleren minder vlees te eten.

Zweden neemt nu als Europese lidstaat het voortouw in de discussie met de publicatie “Environmentally-smart Food Choices”. Deze publicatie bevat een reeks richtlijnen voor klimaatvriendelijke voedselkeuzes. Op tien jaar tijd is het jaarlijkse vleesverbruik in Zweden gestegen met 10 kg/persoon tot 65 kg. Eén of twee keer geen vlees op tafel, heeft al een mooi effect op je ecologische voetafdruk. Verder pleit men voor seizoensgebonden en lokaal geproduceerde groenten en fruit, vermijden van flessenwater, enz.

Zweden hoopt nu dat hun initiatief een inspirerend effect zal hebben op de andere Europese Lidstaten.