Dit betekent de nieuwe wetgeving voor jou als vzw

De meeste organisaties die aangesloten zijn bij BBL hebben ‘vzw’ als rechtsvorm. De vzw-wetgeving is een onderdeel van de vennootschapswet. Die kreeg een stevige update de laatste jaren en werd van kracht op 1 mei 2019. Elke vzw die opgericht werd na 1 mei 2019 zal in de statuten aan de nieuwe bepalingen moeten voldoen. Voor organisaties die al bestaan, zoals de meeste onder ons, worden de nieuwe regels van kracht vanaf 1 januari 2020. 

Algemeen

 • Er is een nieuwe definitie voor vzw’s: winst mag, winstuitkering of vermogensvoordeel niet
 • ‘Maatschappelijk doel’ wordt ‘belangeloos doel’  
 • Vzw’s opgericht na 1 mei 2019 moeten in de statuten aan de nieuwe bepalingen voldoen
 • Vzw’s die al bestaan moeten vanaf 1 januari 2020 aan de nieuwe bepalingen voldoen. Tot 1 januari 2024 kunnen de oude statuten nog blijven bestaan (tenzij er wijzigingen worden doorgevoerd)

Wijzigingen aan bestuur en algemene vergadering

 • Je kan met 2 een vzw oprichten 
 • Algemene vergadering en bestuur kunnen evenveel leden tellen
 • Oproepingstermijn algemene vergadering wordt verlengd van 8 naar 15 dagen
 • ‘Raad van bestuur’ wordt ‘bestuursorgaan’ of ‘het bestuur’ 
 • Dagelijks bestuur krijgt een duidelijkere opdracht 
 • Nieuwe (duidelijkere) bepalingen over de aansprakelijkheid van bestuurders 
 • Het onderscheid ‘grote’ en ‘kleine vzw’s’ wijzigt naar: ‘kleine vzw’s’, ‘micro-vzw’s’ en ‘andere dan kleine en micro-vzw’s’ 

Andere bepalingen

 • Nieuwe bepalingen rond vertegenwoordiging van de vzw naar derden
 • Verplichting om UBO (begunstigden van de vereniging) vast te leggen 
 • Het ‘huishoudelijk reglement’ wordt ‘intern reglement’
 • Verplicht opnemen van het gewest waar de zetel van de vzw staat in je statuten
 • Aanpassingen aan de openbaarmakingsformaliteiten