Burgemeestersconvenant | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Burgemeestersconvenant

Met meer dan vierhonderd ondertekenaars is België een van de kampioenen van het Burgemeestersconvenant ('Covenant of Mayors'). Dit verdrag brengt duizenden lokale en regionale besturen samen, die zich er vrijwillig toe engageren om een doeltreffend klimaatbeleid uit te bouwen in hun stad of gemeente. Bond Beter Leefmilieu helpt de Vlaamse steden en gemeenten om die ambities ook effectief waar te maken. Ontdek meer over de Gemeenten voor de Toekomst onder 'Voor lokale besturen'.

Met dit dossier draagt BBL bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: