Kernversterking / Betonstop | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Kernversterking / Betonstop

Vlaanderen wordt kapotverkaveld: elke dag sneuvelt er zes hectare open ruimte. Met de klimaatverandering mogen we in de toekomst meer hevige regenbuien verwachten. Dus: meer kans op overstromingen. Nog een reden om in te zetten op een betere ruimtelijke ordening. Bond Beter Leefmilieu pleit voor kernversterking: de woningen die we in de toekomst nodig hebben, gaan we op een slimme manier realiseren in de centra van onze steden en gemeenten, in compacte en leefbare wijken. Zo vrijwaren we de natuur en is er ruimte voor waterbeheer.