Hoogtepunten en evenementen

 

   

  Actie werkt: Uber gaat elektrisch

  september 2020

  Met de actie #TrueCostOfUber hebben 7 ngo’s (waaronder BBL) het taxibedrijf Uber maandenlang onder druk gezet om z’n milieu-impact aanzienlijk in te perken. Met succes: vanaf 2025 zijn minstens 50% van de Europese Uber-ritten emissievrij. Op termijn belooft Uber 100% emissievrije ritten. Een belangrijke stap vooruit voor meer schone lucht in Brussel en andere Europese hoofdsteden. Actie werkt.

  Congres Elektrische Vitesse 2019

  11 juni 2019

  Dinsdag 11 juni verzamelden 80 geïnteresseerden in de comfortabele setting van het Provinciehuis in Leuven om ondergedompeld te worden in de wondere wereld van de elektrische mobiliteit. Vertegenwoordigers van de steden Leuven en Den Haag lichtten hun visie en plannen toe en Bond Beter Leefmilieu presenteerde resultaten en beleidsaanbevelingen van haar e-mobilityprojecten.

  Campagne Geef Gent frisse lucht!

  voorjaar 2019

  In het voorjaar van 2019 werd Gent overspoeld door de campagne Geef Gent Frisse lucht! Een slimme combinatie van offline (posters, bierviltjes, flyers, geurhangers, mond-tot-mond, stadsmagazine) en online (website, advertenties, socialmediaposts ...) assets werd ingezet om de inwoners in en rond Gent bewust te maken van de voordelen van elektrisch taxivervoer. Woonzorgcentra, hotels, B&B's en toeristische trekpleisters werden persoonlijk op de hoogte gebracht van de mogelijkheden. Ook bedrijven werden persoonlijk gecontacteerd en aangemoedigd om zakelijk vervoer per elektrische taxi te laten verlopen, zowel vanuit Bond Beter Leefmilieu als via de mobiliteitscoach van de stad Gent.

  Verbindende factor: een ludieke geurhanger in de stijl van de campagne. 

  Daarnaast kregen de taxichauffeurs tijdens een extra dag opleiding alle tips en tricks aangereikt om hun rol als ambassadeur van elektrisch taxivervoer op te nemen.

  Zomerconferentie Clean Power for Taxis

  26 juni 2018

  In juni 2018 maakte Bond Beter Leefmilieu (BBL) bekend dat er al 25 elektrische taxi’s rijden in Vlaanderen. BBL en de stad Gent stelden ook de vier nieuwe e-taxi’s voor die in de Arteveldestad rondrijden. De groei van elektrische taxi’s is duidelijk ingezet, maar verloopt te traag om de doelstelling te halen. In 2020 zou 10% van de Vlaamse taxi’s elektrisch moeten rijden. Daarvoor hebben we dringend nood aan extra maatregelen.

  Uit het project bleek eerder al dat de volgende maatregelen goed werken: “Het voorbehouden van nieuwe taxivergunningen enkel voor elektrische voertuigen zorgt voor een snelle groei. Een voorrangsregeling bij het oppikken van passagiers om de laadtijd te compenseren, stimuleert taxiondernemers om te kiezen voor elektrische voertuigen. Daarnaast is er ook een grote nood aan extra snellaadpalen,” vertelt Laurien Spruyt, mobiliteitsexpert van Bond Beter Leefmilieu. “Tijdens het laden is de chauffeur werkloos, dus dat moet zo snel mogelijk gebeuren. Met Europese steun worden in Vlaanderen tal van snellaadpalen gebouwd, maar het gaat niet snel genoeg.”

  Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: “Om de elektrificering van ons vervoer een stevige duw in de rug te geven, stelde de Vlaamse overheid een laadpalenplan op. Met 1800 laadpunten die nu al in gebruik zijn, en de meer dan 400 laadpalen in opbouw, zit de uitvoering door de netbeheerders perfect op schema. Dankzij Vlaamse premies konden de taximaatschappijen bovendien een aantal e-taxi’s aankopen. Als de verschillende overheden, de milieuorganisaties en de transportsector samen aan hetzelfde zeel trekken, zal de omschakeling naar zero emissie vervoer sneller gaan dan veel mensen denken.”

  Gent stelt eerste e-taxi’s voor

  Op korte termijn zullen er in Gent 20 elektrische taxi’s rondrijden. Het goede beleid heeft deze bliksemsnelle start gestimuleerd. Filip Watteeuw schepen van Mobiliteit en Openbare Werken van de Stad Gent licht toe:  “Om de Gentse taxiondernemers te helpen bij de overstap naar een elektrisch voertuig heeft de stad een actieplan ontwikkeld met subsidies, voorbehouden vergunningen en laadinfrastructuur. We zien dat dit plan zijn vruchten afwerpt want we konden al 20 vergunningen voor e-taxi’s toekennen.”

  Vijf steden, 25 taxi’s

  Vijf Vlaamse steden stapten mee in het project Clean Power for Taxis: Antwerpen, Leuven, Mechelen, Brugge en Gent. Ook andere Vlaamse steden - zoals Hasselt, Knokke-Heist en Oostende - willen werk maken van een zero-emissie-taxibeleid.

  De deelnemende steden legden in dialoog met de lokale taxisector ambitieuze doelstellingen vast. Leuven wil tegen 2020, 30% van haar taxi’s elektrisch laten rijden, Mechelen deed er nog een schepje bovenop en gaat voor een volledige emissievrije taxivloot tegen 2030. De steden ondersteunen deze ambities met tal van maatregelen, zoals het geven van een subsidie bij de aankoop van een elektrisch voertuig, prioriteit voor elektrische taxi’s bij het uitreiken van vergunningen of het voorzien van specifieke standplaatsen voor elektrische taxi’s. 

  Luchtkwaliteit verbeteren

  Laurien Spruyt vertelt waarom Bond Beter Leefmilieu elektrische taxi’s een warm hart toedraagt: “Een taxi rijdt al gauw 70.000 km per jaar en heeft daarmee een aanzienlijke impact op de plaatselijke luchtkwaliteit en CO2-uitstoot. Bij een taxistandplaats met dieselwagens walmt de dieselgeur je tegemoet. De luchtkwaliteit is duidelijk beter bij de taxistandplaats in Leuven, waar veel e-taxi’s staan.” 

  Klant kiest voor e-taxi

  Uit een recente bevraging van taxigebruikers blijkt dat 72% van de klanten de elektrische taxi boven een taxi met een verbrandingsmotor verkiest. Het comfort, de geruisloosheid en de innovatieve rijervaring worden sterk gewaardeerd.

  Studiebezoek Clean Power for Taxis aan Amsterdam

  8 maart 2018

  Donderdag 8 maart 2018 trok een Vlaamse delegatie van Clean Power for Taxis naar Amsterdam. Politici en ambtenaren van de belangrijkste Vlaamse steden en hun taxiondernemers waren benieuwd naar de Amsterdamse aanpak en ervaringen rond elektrische taxi’s. In die stad rijden vandaag immers al 650 elektrische taxi’s, terwijl het in Vlaanderen over slechts enkele voertuigen gaat.

  Jeroen Schutter en Carla van der Linden van stad Amsterdam lichtten toe hoe de stad wortel en stok hanteert om de luchtkwaliteit in Amsterdam te verbeteren. De stad communiceerde helder en duidelijk aan de taxiondernemers waar ze naartoe wilde en zette met hen een constructieve dialoog op.

  De Hogeschool van Amsterdam ondersteunt deze transitie naar schone lucht met toegepast onderzoek. De ervaringen van de taxisector werden toegelicht door Hedy Borrema (TCA) en Hans Rottier (BIOS-groep). De delegatie bezocht natuurlijk ook de schone taxistandplaats aan het Amsterdamse Centraal station.

  Het bezoek gaf de deelnemers veel inspiratie en vooral ook goesting om ook in Vlaanderen versneld werk te maken van de elektrificatie van de taxisector. Het doel van Clean Power for Taxis, 10% van de Vlaamse taxivloot elektrisch in 2020, komt zo binnen handbereik. 

  Lees meer: Als de lente komt dan stuur ik jou: lessen uit Amsterdam

  Mediabelangstelling: 

   

  Bond Beter Leefmilieu en taxifederatie willen minstens 200 e-taxi's in 5 Vlaamse steden

  14 november 2016

  ANTWERPEN - Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de taxifederatie (GTL) willen na Antwerpen en Leuven nu ook e-taxi’s in andere Vlaamse steden laten rijden. Na een proefperiode in Antwerpen en Leuven zijn de praktische drempels goed in kaart gebracht: er zijn vooral te weinig laadpalen en de actieradius van de elektrische voertuigen is nog te laag. BBL en GTL willen die drempels wegwerken en snel uitbreiden naar andere steden in Vlaanderen.