Big Jump

Overal

12 juli 2020 om 15uZowat iedereen die op een positieve manier aandacht wil vragen voor proper water kan een Big Jump organiseren. We moedigen individuen en lokale besturen sterk aan om samen te werken met een lokale organisatie of vereniging. Politieke partijen worden niet aanvaard als organisator van een Big Jump, maar kunnen uiteraard wel deelnemen en hun achterban aansporen om dat ook te doen. Iedereen die interesse heeft om een Big Jump te organiseren, moet zich aanmelden. Je krijgt toegang tot een draaiboek met stappenplan. GoodPlanet ondersteunt lokale organisatoren.  Op 23 oktober 2000 werd de Europese Kaderrichtlijn Water (EKW) door het Parlement aangenomen. Deze Europese waterwet moest ervoor zorgen dat onze rivieren, stromen en andere wateroppervlaktes tegen 2015 een goede ecologische toestand bereikten. We mogen trots zijn op de vooruitgang sinds 2000, maar de doelstelling is nog niet bereikt. De meeste Europese lidstaten moesten hun vertraging verantwoorden en kregen uitstel tot uiterlijk 2027. Landbouw, industrie, overheden en huishoudens moeten dus extra inspanningen leveren opdat alle rivieren zich opnieuw in een goede ecologische toestand bevinden. Big Jump brengt dit jaarlijks onder de aandacht en herinnert iedereen aan de nakende deadlines en het belang van proper natuurlijk water.Op 14 juli 2019 kon je op 20 locaties in België deelnemen aan Big Jump. Meer dan 1500 mensen sprongen in hun lokale rivier, meer of zwemvijver om aandacht te vragen voor de waterkwaliteit. Ze werden aangemoedigd door 3000 toeschouwers. Over heel Europa werd Big Jump georganiseerd in 10 landen op zo’n 60 locaties.GoodPlanet coördineert sinds 2005 de Big Jump in België en geeft een podium aan de tientallen organisaties die lokaal hun schouders onder deze activiteit zetten. Op Europees niveau wordt de Big Jump gecoördineerd door European Rivers Network (ERN).Meer weten? Een Big Jump organiseren?
bigjump@goodplanet.be