Ecofiscaliteit in tijden van crisis: welke weg voorwaarts?

Woensdag 7 december 2022 om 15 uur
Brussel

Milieufiscaliteit kan, complementair aan ander beleid, een belangrijke bijdrage leveren aan onze klimaat- en milieudoelstellingen. Fiscale prikkels beïnvloeden investeringen, zetten aan tot energiebesparingen, en sturen meer algemeen het geld van burgers en bedrijven richting duurzame bestemmingen. Deze instrumenten kampen echter ook met beperkingen en problemen, met name de potentieel negatieve impact op kwetsbare huishoudens.

De federale regering bereidt momenteel een fiscale hervorming voor, terwijl de energiecrisis blijft verder woeden. Een goed moment om in te zoomen op dit cruciale instrument, en hoe het ingezet kan worden op een sociaal rechtvaardige manier.

We laten drie experts aan het woord, en gaan vervolgens met hen in gesprek.

Sprekers

  • Vergroening van het Belgische belastingstelsel - waar staan we, waar gaan we naartoe ? - Christian Valenduc - Directeur van de dienst Onderzoek van de Federale Overheidsdienst Financiën, Directie Fiscaal Beleid tot eind 2020
  • De federale fiscale hervorming: naar een groene taxshift ? - Kris Bachus - is onderzoeksleider milieubeleid en duurzame ontwikkeling sinds 2002 in KU Leuven
  • Ecofiscaliteit: draagvlak en sociale gevolgen - Adeline Otto - gespecialiseerd in de sociale impact van milieubeleid.
  • Discussie: Hoe boeken we vooruitgang in het vergroenen van ons belastingstelsel

Plaats: Mundo Madou - Salle artemisia, Avenue des Arts 7-8, 1210 Bruxelles.

Deze conferentie zal in tweetalig (Frans / Nederlands) worden gehouden. Er wordt geen vertaling gepland.

Gratis inschrijven