Ggo’s: nieuwe evoluties, nieuwe wetgeving? Een stand van zaken

Dinsdag 14 december 2021 van 9u30 tot 12u
Online
Jasper Wouters

Online infomoment

Het DNA van een organisme aanpassen: het roept al jaren fundamentele vragen op. Het debat kreeg een nieuwe impuls door de komst van CRISPR/Cas9, een techniek die het mogelijk maakt om DNA zeer gericht te veranderen. De Europese Commissie overweegt nu om deze techniek uit de ggo-wetgeving te halen en hiervoor een aangepaste wetgeving op te stellen. Dat zou ertoe kunnen leiden dat gezondheids- en milieu risicoanalyses niet meer of enkel in beperkte mate verplicht zijn alvorens planten met gerichte genoombewerkingen op de markt gebracht worden.

Met dit infomoment willen we helpen om de toepassing van CRISPR/Cas9 beter te begrijpen en om een beter inzicht te krijgen in de verschillende invalshoeken, uitdagingen, kansen en gevoeligheden over dit onderwerp.

Daartoe nodigen we vier experts uit. Zij zullen, elk vanuit hun achtergrond, hun kennis en visie met ons delen. Het zal ook mogelijk zijn om hen vragen te stellen. 

Dinsdag 14 december 2021 van 9u30 tot 12u

Schrijf je nu in

Filip Rolland is hoogleraar moleculaire biotechnologie van planten en micro-organismen aan de KU Leuven, en directeur van het KU Leuven Plant Instituut. Hij zal ons vertellen wat de techniek CRISPR/Cas9 juist inhoudt, en hoe deze techniek zich verhoudt tot andere ggo-toepassingen. Hij zal ook zijn visie geven over hoe onderzoek naar en toepassingen van CRISPR/Cas9 het best gereguleerd worden.

Christoph Then is directeur van TestBiotech, een Europese ngo.TestBiotech volgt gentechnologie op, vanuit het perspectief van de bescherming van de volksgezondheid en het milieu. Hij zal ingaan op de potentiële voor- en nadelen van CRISPR/Cas9 en een inzicht geven in de Europese wetgeving ter zake.

Wouter Vanhove is onderzoeker aan de faculteit voor bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent, gespecialiseerd in tropische landbouw en voedselsystemen. Hij zal de toepassing van CRISPR/Cas9 benaderen vanuit het agro-ecologische landbouwmodel.

Joost Dessein is professor aan het departement Landbouweconomie van de Universiteit Gent. Hij wil ons op een nieuwe manier laten kijken naar de manier waarop het maatschappelijk debat over ggo’s gevoerd wordt. En hij zal aanbevelingen geven over hoe we in de toekomst de kwaliteit van dit debat kunnen verbeteren.

Schrijf je nu in