Infosessie 3 C-Bouwers PRO: Circulaire bouwdetails versus de traditionele bouwdetails

Dinsdag 16 juni 2020 van 12.30 tot 16.30
***ONLINE***
Grace De Smet

In sessie drie nemen we een aantal traditionele bouwdetails onder de loep. We gaan na hoe, mits een aangepaste opbouw en detaillering, tegemoet gekomen kan worden aan de basisprincipes van circulair bouwen.  
Deze sessie is voornamelijk gericht naar aannemers en werfleiders maar alle bouwprofessionals zijn welkom. Het doel is om uitvoerders vertrouwd te maken met de ontwerp- en bouwstrategie die eigen is aan circulair bouwen, waarbij zowel waardebehoud en hergebruik van materialen als het realiseren van gebouwen die verandering efficiënt ondersteunen het uitgangspunt is. 

Plaats en programma worden nog aangevuld. 

Deze infosessie is bedoeld voor alle bouwprofessionals 

Deze infosessies maken deel uit van een reeks in het kader van het project C-Bouwers PRO. De andere infosessies zijn:

Je kan inschrijven voor elke sessie apart of voor de hele reeks.

Organisatie: Bond Beter Leefmilieu, VUB Architectural engineering, VIBE, BAS Bouwen, Dialoog met steun van Vlaanderen Circulair