Jaarlijkse sectordag Bond Beter Leefmilieu: Aan de slag met sociale rechtvaardigheid

Dinsdag 18 januari 2022 van 9u45 tot 12u00
Online
Nik Meeusen

Eén van de grote uitdagingen voor de milieubeweging de komende jaren, is ongetwijfeld het betrekken van groepen die het financieel moeilijker hebben. De omslag naar een duurzame samenleving zal pas echt succesvol zijn, als we daarbij niemand achterlaten. Huisvesting, energie, voeding, mobiliteit en toegang tot natuur: voor mensen in armoede brengen deze thema’s vaak grote drempels met zich mee.

Op 18 januari gaan we op onze jaarlijkse sectordag daarom aan de slag met sociale rechtvaardigheid. We laten ons inspireren door experts ter zake. En we denken samen met jullie na op welke manier we met armoede en financiële ongelijkheid rekening kunnen houden bij het uitdenken van onze oplossingen voor een duurzame toekomst. 

Omwille van de coronamaatregelen zal het voormiddagdeel digitaal doorgaan. Het namiddagdeel, waar we onze plannen voor het komende jaar samenleggen, verschuiven we naar een later moment in 2022. 

Schrijf je in

Graag tot dan!

Het BBL Netwerkteam
Jasper, Klaas en Nik

PROGRAMMA

Ontvangst en welkom 

  • 9h45 - 10h00 Welkom en inleiding 

Aan de slag met sociale rechtvaardigheid - hoe maken we de ecologische transitie haalbaar en betaalbaar voor mensen in armoede 

  • 10h00- 10h45 Keynote presentatie door Henk Van Hootegem, van het Interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting
  • 10h45 - 11h10 Inspirerende praktijkvoorbeelden vanuit de milieu- en natuursector, door Vanya Verschoore van Reset.Vlaanderen
  • 11h10 - 11h45 Brainstormsessies in break-out rooms 
  • 11h45 - 12h00 Plenaire terugkoppeling en conclusies