Ronde Tafels Inspiratieboek: Beleid voor de Gemeente voor de Toekomst: | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Ronde Tafels Inspiratieboek: Beleid voor de Gemeente voor de Toekomst:

Druk jouw stempel op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018

Geplaatst door
Geert Jespers
10 maart, 30 maart, 12 april, 20 april en 15 juni 2017

Bond Beter Leefmilieu, Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel

De transitie naar een duurzame samenleving gebeurt voor een belangrijk deel in onze steden en gemeenten. Daarom willen we hen helpen een beleid uit te bouwen om deze uitdagingen effectief aan te pakken. 

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 werken we een ‘Inspiratieboek: Beleid voor de Gemeente voor de Toekomst’ uit. Hierin lijsten we beleidsroutes op die steden en gemeenten kunnen nemen om op efficiënte wijze lokale duurzaamheidswinsten te boeken. De voorgestelde beleidsmaatregelen situeren zich binnen de vijf cruciale transitiethema’s: energie, voeding, grondstoffen, ruimte en mobiliteit. Bovendien worden ze gestaafd door concrete voorbeeldprojecten die aantonen dat ‘de gemeente / stad voor de toekomst’ een haalbare kaart is.

Jouw stem in het lokale milieubeleid 

We streven naar sectorbrede beleidsmaatregelen en organiseren daarom per thema een Ronde Tafel. Hierop gaan we in discussie met leden en stakeholders om samen lokale prioritaire beleidsroutes af te bakenen. Schuif aan en druk jouw stempel op de stad of gemeente voor de toekomst. 

Praktisch

  • Ronde Tafel MOBILITEIT: vrijdag 10 maart 2017 (9u30 - 13u)
  • Ronde Tafel RUIMTE: donderdag 30 maart 2017 (13u - 17u)
  • Ronde Tafel ENERGIE: woensdag 12 april 2017 (14u00 - 17u30)
  • Ronde Tafel VOEDING & LANDBOUW: donderdag 20 april 2017 (13u - 17u)
  • Ronde Tafel CIRCULAIRE ECONOMIE: donderdag 15 juni 2017 (14u - 16u)