Samen naar post-corona prioriteiten voor de milieusector | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Samen naar post-corona prioriteiten voor de milieusector

Woensdag 27 mei om 16u

We bleven de laatste 8 weken dan wel met z’n allen in ons kot, bij de pakken blijven zitten deden we niet. Creatieve oplossingen en resultaatgerichte acties vormden de rode draad in onze aanpak de laatste weken, en met resultaat: draagvlak voor onze missies groeide op vele vlakken (korte keten, lokaal kopen, groene ruimte,...) en voorlopig bleven grote overheidsinvesteringen zonder voorwaarden uit. 

Tal van organisaties gingen aan de slag om post-corona strategieën uit te denken en velen onder jullie broeden al geruime tijd op nieuwe ideeën om samen sterk te staan na deze kwetsbare tijden. Om samen tot keuzes te komen over de inhoudelijke prioriteiten van de komende maanden, willen we graag op woensdag 27 mei om 16u (tot 17u) een bondig overzicht geven van wat de brede milieusector bezighield de laatste weken. Volgend op deze webinar organiseren we nog enkele sessies in subgroepen om thematisch nog dieper in te gaan op concrete actiepunten per domein. Schrijf je hier in.