Studievoorstelling & politiek debat: voorfinanciering van energetische renovatie, een energie-efficiënte woning voor elke Vlaming

Donderdag 23 Juni (13u15 - 16u30)
Brussel
Angelos Koutsis

40% woningeigenaars heeft onvoldoende middelen voor diepe renovatie

In het licht van het klimaatakkoord van Parijs moet de broeikasgasuitstoot van het woningbestand vóór 2050 naar nul evolueren. Om dit mogelijk te maken is er een renovatiegolf nodig die focust op energie-efficiëntie en de vergroening van de warmtevraag. De renovatiegraad naar EPC-label A moet stijgen van iets minder dan 1% naar 3%. De grootste obstakels om dit doel te bereiken, zijn een onvoldoende uitgebouwd renovatiebeleid, een tekort aan vakmensen om renovatiewerken uit te voeren, maar vooral ook: onvoldoende middelen voor een diepe renovatie bij ongeveer 40% van de woningeigenaars.

Studie analyseert impact van voorfinanciering renovaties

In onze zoektocht naar oplossingen voor dit probleem, schakelde Bond Beter Leefmilieu studiebureau Climact in. We vroegen hen om te berekenen wat het meest kostenefficiënte scenario is om de doelstellingen voor het Vlaamse woningbestand te realiseren. De studieresultaten maken onder andere duidelijk welk voorfinancieringsinstrument welk segment van de woningeigenaars kan helpen. Maar ook welke beleidsmaatregelen er nodig zijn om het optimale scenario mogelijk te maken.

Climact zal de studieresultaten toelichten op 23 juni.

Wil je erbij zijn? Schrijf je in via deze link.

Na de studievoorstelling kan je het ongetwijfeld zeer boeiende politieke debat volgen rond het thema, tussen parlementaire vertegenwoordigers van cd&v, Groen, N-VA, Open Vld, PVDA en Vooruit. Alle panelleden maken deel uit van de Commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan en/of de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie. Ze hebben expertise in klimaat en energie, en een visie op het energie-efficiënter maken van onze woningen.

Praktisch

 • Waar? Bip Lokettenzaal, Koningsstraat 2 - 4, 1000 Brussel
 • Wanneer? Donderdag 23 Juni, van 13u15 tot 16u30 
 • Hoe inschrijven? Inschrijven is gratis, en kan via deze link.

Programma

 • Ontvangst 13u15 - 13u30
 • Introductie door Bond Beter Leefmilieu en vdk bank 13u30 - 13u45
 • Presentatie studie voorfinanciering van energetische renovaties door Climact 13u45 - 14u10
 • Politiek debat 14u10 - 14u55 met: 
  • Willem-Frederik Schiltz - Fractieleider Open Vld in Vlaams Parlement
  • Andries Gryffroy - Vlaams volksvertegenwoordiger voor N-VA
  • Robrecht Bothuyne - Vlaams volksvertegenwoordiger voor cd&v, schepen van Openbare werken, Lokale economie, Sport in Kruisem 
  • Bruno Tobback - Vlaams volksvertegenwoordiger voor Vooruit, gemeenteraadslid in Leuven
  • Staf Aerts - Vlaams volksvertegenwoordiger voor Groen, Gemeenteraadslid in Duffel
  • Jos D’Haese - Fractieleider PVDA in Vlaams Parlement, Lid van de districtsraad Borgerhout
 • Netwerkmoment met hapjes 15u00 - 16u30 

Ik schrijf me gratis in