Workshop: de nieuwe vzw-wetgeving | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Workshop: de nieuwe vzw-wetgeving

Het effect van de nieuwe vennootschapswet op jouw organisatie

Geplaatst door
Nik Meeusen
13 juni van 13u tot 16u

GC De Kriekelaar, Lokaal 24

Gallaitstraat 86
B-1030 Schaarbeek

Nik Meeusen
0495733606

De meeste organisaties die aangesloten zijn bij BBL hebben de ‘vzw’ als rechtsvorm. Hierdoor vallen ze onder de vzw-wetgeving. Na jaren voorbereidend werk, keurde de Federale regering een nieuw vennootschapswetboek goed. De bepalingen hierin hebben invloed op zowat elk bedrijf of elke organisatie in ons land. De nieuwe wet ging op 1 mei 2019 van kracht.

Dit betekent dat er voor vzw’s een aantal dingen veranderen, want de vzw-wetgeving is een onderdeel van de vennootschapswet. Elke vzw die opgericht werd na 1 mei 2019 zal aan de bepalingen van de wet moeten voldoen. Reeds bestaande organisaties - zoals de meesten onder ons - krijgen nog tot 1 januari 2020 de tijd om de statuten aan te passen aan de belangrijkste bepalingen in de wet.

In grote lijnen veranderen volgende zaken. (bron: SCWITCH)

 • Er is een nieuwe definitie voor vzw’s:
  • winst mag, maar geen winstuitkering of vermogensvoordeel
  • ‘Maatschappelijk doel’ wordt ‘belangeloos doel’  
 • Wijzigingen aan bestuur en Algemene Vergadering:

  • Je kan met 2 een vzw oprichten

 • Algemene vergadering en Bestuur kunnen evenveel leden tellen

  • Oproepingstermijn Algemene Vergadering wordt verlengd van 8 naar 15 dagen

  • ‘Raad van Bestuur’ wordt ‘bestuursorgaan’ of ‘het bestuur’

  • Dagelijks bestuur krijgt een duidelijkere opdracht

  • Nieuwe (duidelijkere) bepalingen rond aansprakelijkheid bestuurders

  • Het onderscheid ‘grote’ en ‘kleine vzw’s’ wijzigt naar: ‘kleine vzw’s’, ‘micro vzw’s’ en ‘Andere dan kleine en micro vzw’s’

 • Nieuwe bepalingen rond vertegenwoordiging van de vzw naar derden.

 • Verplichting om UBO (begunstigden van de vereniging) vast te leggen.

 • Het ‘Huishoudelijk reglement’ wordt ‘intern reglement’.

 • Verplicht opnemen van het gewest waar de zetel van de vzw staat in je statuten

 • Aanpassingen aan de openbaarmakingsformaliteiten

!!! Voor feitelijke verenigingen verandert er niets. Voor de wijzigingen rond coöperatieve vennootschappen, verwijzen we je graag door naar de website van Coopkracht.

 

Om natuur- en milieuverenigingen op weg te zetten, slaat BBL de handen in elkaar met SCWITCH. Op 13 juni van 13u tot 16u organiseren we een workshop waarin alle details van de nieuwe wet en de gevolgen voor je organisatie worden uitgelegd.

Enkel voor leden van Bond Beter Leefmilieu die vzw zijn. Schrijf je snel in via deze link, want de plaatsen zijn beperkt.