Laat Europa weten dat jij levende landbouw wil

De Europese Commissie wil weten wat het publiek - u en ik - denkt over het gemeenschappelijk landbouwbeleid. De publieksconsultatie loopt volop. Heb je bezorgdheden over de manier waarop we vandaag aan landbouw doen? Laat dan zeker van je horen. Je kunt de enquête nog invullen tot 2 mei.  

Dat er momenteel iets schort aan het Europese landbouwbeleid, daar is iedereen het wel over eens. Na de Wereldoorlogen werd het landbouwbeleid in het leven geroepen onder de noemer ‘nooit meer honger in Europa’. Intussen zijn we geëvolueerd naar een beleid dat zowel economisch, sociaal als ecologisch zijn doel voorbijschiet. Tientallen miljarden euro’s aan landbouwsubsidies komen vooral grote boeren en agro-industrie ten goede, terwijl lokale landbouwers massaal kopje onder gaan en het leefmilieu zware klappen krijgt.

Living Land

Er mag dan wel een consensus bestaan over de problemen met het huidige landbouwbeleid. Over de mogelijke oplossingen liggen de meningen tussen industrie, landbouworganisaties en milieuverenigingen ver uit elkaar. De publieke bevraging biedt een unieke kans om de stem van de milieubeweging sterk te laten doorklinken in het debat. Europese milieuorganisaties hebben de handen in elkaar geslagen met de website Living Land. Je vindt er alle info over hoe we de Europese landbouw een groene, gezonde en rendabele toekomst kunnen bieden. 

Doe mee!

Deelnemen kan handig via het standaardformulier op de site van Natuurpunt. Als je dieper wil ingaan op bepaalde aspecten kan je de volledige bevraging invullen. De aanbevolen antwoorden voor de milieubeweging vind je op de Living Land-website. 

Landbouw Natuurpunt

Meer over Landbouw