U bent hier

Voor lokale besturen

Duurzaam lokaal besturen: da’s de toekomst

De transitie naar een duurzame samenleving wordt in grote mate gerealiseerd op lokaal niveau, in onze steden en gemeenten. Da’s zelfs in een wettelijk kader gegoten: sinds deze legislatuur moet elke gemeente een meerjaren- en actieplan opmaken voor de volledige bestuursperiode. Bond Beter Leefmilieu werkt dan ook graag nauw samen met lokale besturen om goed onderbouwde en ambitieuze plannen uit te werken, met doelen als een kwaliteitsvolle leefomgeving, een groene gemeente, een zorgzame gemeente, betaalbaar en kwaliteitsvol wonen, vlotte mobiliteit, een goed klimaatplan, enzovoort. Zo wil de milieubeweging deze uitdagingen mee tackelen en de Stad en Gemeente voor de Toekomst waarmaken.

Ontvang onze Gemeentebabbel

Voor lokale besturen. Het aanbod van de Vlaamse milieubeweging voor steden en gemeenten, goede voorbeelden, concrete realisaties en oproepen tot samenwerking


Ik wil me ook inschrijven op andere nieuwsbrieven van BBL.

Wat heeft de milieubeweging jouw gemeente te bieden?