Meer dan 5 miljoen m² bedrijfsruimte staat leeg

Uit het antwoord op een parlementaire vraag van Axel Ronse (N-VA) blijkt dat er in Vlaanderen heel veel bedrijfsgebouwen leegstaan: bijna 2.000, met een totale vloeroppervlakte van meer dan 5 miljoen m². Dit toont aan dat er veel ruimte beschikbaar is voor nieuwe economische activiteiten, zonder open ruimte aan te snijden. Om tot een betonstop te komen, moet het beleid dan ook een tandje bijsteken om verwaarloosde bedrijfsgebouwen te saneren en te herontwikkelen. Dat vraagt onder meer hogere budgetten voor bodemsanering. 

Eind 2016 bleken bijna 2.000 bedrijfsgebouwen opgenomen te zijn in de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten. De onderverdeling per provincie ziet er zo uit:

Provincie

Aantal gebouwen

Vloeroppervlakte in m²

Antwerpen

598

2.066.084

Vlaams-Brabant

231

493.966

West-Vlaanderen

363

829.440

Oost-Vlaanderen

412

728.101

Limburg

375

1.059.868

TOTAAL

1979

5.177.459

Bovendien zijn deze cijfers een onderschatting. Zo wordt een bedrijfsgebouw uit de inventaris geschrapt vanaf het moment dat 50% van de oppervlakte wordt gebruikt. En niet elke gemeente steekt even veel tijd en moeite in het inventariseren van de leegstand. 

De cijfers tonen in elk geval aan dat heel wat leegstaande ruimte kan gerecycleerd worden voor nieuwe economische activiteiten. Of voor bijkomende woningen, want heel wat bedrijfsgebouwen liggen in woongebieden. En dat zonder schaarse open ruimte aan te snijden. 

Bouwshift Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Meer over Bouwshift, Beleidsplan Ruimte Vlaanderen