Arbeid & Milieu is een milieuorganisatie die de transitie naar een duurzame, participatieve en sociaal rechtvaardige samenleving wil versnellen. Hiervoor werkt A&M samen met diverse partners uit de milieubeweging, vakbeweging & het middenveld.

A&M maakt werk van een just transition door ervaring en kennis te bundelen en te verspreiden. Ze voeren projecten en campagnes uit waarbij ze sociale en ecologische vraagstukken verbinden met het thema tewerkstelling. Ze zetten goede voorbeelden in de kijker en versterken werknemers die ook in hun bedrijf de transitie mee willen initiëren. Enkele voorbeelden:

  • Met het project ‘De Nieuwe Samenzweerders’ versterkt A&M werknemers om hun ideeën rond circulaire economie binnen hun bedrijfscontext toe te passen.
  • Via het project 'Samen Energie Winnen' begeleidt A&M werknemers om in hun werkomgeving energie te besparen. De focus ligt op gedragsverandering.

A&M is steeds bereid om de mogelijkheid te bekijken om deze projecten ook op andere locaties uit te voeren dan de huidige lopende trajecten. Neem hiervoor gerust contact op. 

A&M heeft ook een onderzoeker in dienst, die vooral werkt rond financiering van de transitie. Wil je als organisatie zelf aan de slag met dit thema? Of wil je een onderzoek in die richting uitvoeren? A&M bekijkt graag samen met jou de mogelijkheden.