Arbeid & Milieu | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Arbeid & Milieu

Duurzaam samen werken

Vereniging
Werkingsgebied: 
Vlaams (gewestelijk)
Thema's: 
Circulaire economie en grondstoffen, Energie, Klimaat
Tweekerkenstraat 47
1000 Brussel Brussel
België
info [at] a-m [dot] be
02/325 35 01

Arbeid & Milieu vzw is een erkende thematische milieuorganisatie die de transitie naar een duurzame, participatieve en sociaal rechtvaardige samenleving wil versnellen. Hiervoor werkt A&M samen met diverse partners uit de milieubeweging, vakbeweging & middenveld. De werking focust zich op het bundelen van ervaringen en kennis, het verspreiden hiervan en het uitvoeren van projecten en campagnes, waarbij ze sociale en ecologische vraagstukken verbinden met het thema tewerkstelling.
We maken werk van deze 'Just Transition' door goede voorbeelden in de kijker te zetten en actief te werken aan het versterken van werknemers om ook op hun bedrijf de transitie mee in gang te zetten.

Op dit moment werkt Arbeid & Milieu aan het versterken van werknemers om hun ideeën rond circulaire economie binnen hun bedrijfscontext toe te passen, via het project ‘De Nieuwe Samenzweerders’. 
Via het project 'Samen Energie Winnen' begeleidt A&M werknemers om in hun werkomgeving energie te besparen, vooral door te werken op gedragsverandering. 
Arbeid & Milieu is steeds bereid om de mogelijkheid te bekijken om deze projecten ook op andere locaties uit te voeren dan de huidige lopende trajecten. Neem hiervoor gerust contact op. 

Sinds kort heeft Arbeid & Milieu ook een onderzoeker in dienst, die vooral werkt rond de thematiek van de financiering van de transitie. Wil je als organisatie zelf aan de slag met dit thema? Of wil je een onderzoek in die richting uitvoeren? Dan is A&M steeds bereid om de mogelijkheden te bekijken.