Be Planet is een erkende stichting van openbaar nut, die inzet op een lacune op in de sector van duurzame ontwikkeling. Ze doen dit door lokale burgerinitiatieven te ondersteunen en te begeleiden. Deze initiatieven werken allemaal rond thema’s zoals mobiliteit, energie, voeding, consumptie of biodiversiteit.

Bond Beter Leefmilieu en Be Planet, samen aan de slag