CATAPA | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

CATAPA

Vereniging
Werkingsgebied: 
Vlaams (gewestelijk), Internationaal
Thema's: 
Circulaire economie en grondstoffen
Koningin Maria Hendrikaplein 5/401
9000 Gent Oost-Vlaanderen
België
info [at] catapa [dot] be
0494453067

CATAPA staat voor Comité Académico Técnico de Asesoramiento a Problemas Ambientales, letterlijk Technisch Academisch Comité voor Bijstand bij Milieuproblemen. CATAPA is een nieuwe sociale en ecologische beweging die met een participatieve en geïntegreerde aanpak werkt aan andersglobalisering en duurzame ontwikkeling. CATAPA focust hierbij op de problematiek van mijnbouwconflicten in Latijns-Amerika en hoe wij in Vlaanderen daaraan bijdragen. De huidige politieke en economische systemen leiden tot structurele sociale, culturele, economische en ecologische onrechtvaardigheden. Ook de milieu- en klimaatcrisis wijst ons op onze verantwoordelijkheid om hoogdringend initiatieven te nemen. Die collectieve verantwoordelijkheid is groter dan ooit. CATAPA wil constructieve, vreedzame uitwegen en oplossingen bieden aan deze crisissen.

In Latijns-Amerika ondersteunt CATAPA de lokale gemeenschappen die (potentieel) worden getroffen door de negatieve impact van mijnbouw. Op vraag van haar partnerorganisaties bevordert CATAPA dialoog in functie van conflictpreventie en –bemiddeling. In de thuisbasis in Vlaanderen creëren we een daadkrachtige beweging, voornamelijk gedragen door vrijwillige medewerkers. Sensibilisering, onderzoek, educatie en maatschappelijke activering inzake duurzame ontwikkeling staan hierbij centraal.

Concreet werken we rond:

  1. Sensibilisering en educatie in Vlaanderen. De focus van ons sensibiliserings- en educatiewerk ligt op grondstoffen en de transitie naar een meer duurzame en circulaire economie. CATAPA wil een intensieve vorming aanbieden om jonge mensen, geïnteresseerd in transitie en een ander gebruik van natuurlijke rijkdommen, te vormen als beter geïnformeerde en gesensibiliseerde wereldburgers. CATAPA wil het verhaal over de grondstoffenproblematiek en -schaarste zo ruim mogelijk verspreiden, zodat haar bereikte publiek - en dan vooral de Vlaamse consument - meer bewust is over zijn of haar eigen grondstoffengebruik en duurzamer zal handelen in de toekomst.
  2. Ondersteuning van onze partnerorganisaties en lokale gemeenschappen in Latijns-Amerika en Europa, die bedreigd worden door mijnbouwactiviteiten, a.d.h.v. capaciteitsopbouw, onderzoek, uitwisseling en internationalisering van de problematiek.
  3. Onderzoek, netwerking en lobbywerk. Onderzoek vormt een wezenlijk onderdeel van onze beweging, waarbij er in samenwerking met Vlaamse universiteiten en hogescholen multidisciplinair onderzoek verricht wordt. CATAPA deelt haar expertise binnen netwerken en verruimt hierin tevens haar eigen kennis en expertise. Deze kennis en netwerken worden gebruikt om het beleid te beïnvloeden.
  4. Het ondersteunen van alternatieven voor mijnbouw en het aanreiken van alternatieven inzake consumptie en recyclage van metalen. Hiermee wil CATAPA een concrete bijdrage leveren aan de milieu- en klimaatcrisis door efficiënter met schaarse grondstoffen om te springen.