Climate Lab ondersteunt organisaties en gemeenschappen om een positieve klimaatimpact te realiseren.

Als klimaatexperten weten ze dat klimaatactie niet duur of polariserend hoeft te zijn. Integendeel: ze creëren waarde door met gedegen kennis en via slimme klimaatacties te werken aan klimaatneutraliteit.

Bond Beter Leefmilieu en Climate Lab, samen aan de slag